دلوکستین

Duloxetine
DULoxetine

موارد استفاده دلوکستین

درمان افسردگی، درمان تشویش، کنترل نوروپاتی دیابتی، کنترل درد عضلانی, دردهای عضلانی-اسکلتی مزمن

توصیه مصرف دلوکستین

کپسول کامل را بخورید، آن را خرد نکنید یا محتوای آن را خارج نکنید. ممکن است ۲-۳ هفته وقت بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید، مگر اینکه از سوی تیم درمانی مصرف مایعات محدود شود. از مصدف الکل اجتناب کنید، اگر دیابت دارید، قند خون خود را مداوم کنترل کنید. ممکن است سطح قند خون شما افزایش یابد. ممکن است خواب آلودگی، گیجی، بی خوابی، خستگی ایجاد کند. ممکن است سردرد، تهوع، اسهال، یبوست، کاهش اشتها، خشکی پوست تجربه کنید. بروز هر یک از موارد ذیل را گزارش دهید: بی خوابی مداوم، گیجی، تمایل به خودکشی، بدتر شدن تشویش، حمله پنیک، اضطراب، زودرنجی، حالت ستیز، حالت شیدایی و شبه شیدایی، بی قراری حرکتی.

نحوه مصرف دلوکستین

ممکن است بدون توجه به زمان مصرف غذا شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Cymbalta®
دسته دارویی

ضد افسردگی، مهارکننده بازجذب سروتونین/نوراپی نفرین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Duloxetine is excreted in human milk and has been detected in the serum of a nursing infant. Breast-feeding is not recommended by the manufacturer. The long-term effects on neurobehavior have not been studied, thus one should prescribe duloxetine to a mother who is breast-feeding only when the benefits outweigh the potential risks.

داروسازی آریا
 • دلوکستین آریا کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکستین آریا کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکستین آریا کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • دلوکستین کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • دلوکستین کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • سجاد داروی شرق
 • دلوکستین کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • سبحان دارو
 • دلوکستین-سبحان کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکستین-سبحان کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دارو سازی حکیم
 • دلوکستین-حکیم کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکستین-حکیم کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • داروسازی ثنامد
 • دلوکستین-ثنامد کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکستین-ثنامد کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • اکتوورکو
 • لوکسور کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • لوکسور کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • لوکسور کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • داروئی بهین تامین روز آمد
 • رزتین کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • رزتین کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • رزتین کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • لوکستا کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • لوکستا کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • لوکستا کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • داروسازی تولید دارو
 • دپرسول کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دپرسول کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دپرسول کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • تدبیر کالای جم
 • دلوکسی کپ کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکسی کپ کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکسی کپ کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • کیش مدیفارم
 • سیمبالتین کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • سیمبالتین کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • سیمبالتین کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • داروسازی اوه سینا
 • دلوکساوی کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکساوی کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکساوی کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • صنعتی کیمیدارو
 • دلوکسین کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • دلوکسین کپسول انتریک کوتد خوراکی 60 mg (کپسول انتریک کوتد دلوکستین)
 • اتانول: الکل ممکن است باعث افزایش سمیت کبدی شود و سرکوب سیستم عصبی افزایش یابد. از مصرف الکل اجتناب کنید. 

  گیاه/مکمل: گیاهان دارویی ممکن است باعث افزایش اثرات سرکوب کنندگی سیستم عصبی شوند. از مصرف هوفاریقون، سنبل الطیب، کاوا، سام ای، آب قاشقی اجتناب کنید. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  20 mg

  کپسول آهسته رهش

  30 mg

  کپسول آهسته رهش

  60 mg

  کپسول آهسته رهش


  داروهای مرتبط