دوکسوروبیسین

Doxorubicin
DOXOrubicin

موارد استفاده دوکسوروبیسین

درمان سرطان خون (ALL,AML, Hodgkin)، درمان لمفوما، درمان سرطان بافت نرم و استخوان، درمان سرطان تیروئید، درمان سرطان ریه، سرطان سینه، سرطان گوارشی، سرطان تخمدان، نوروبلستوم، تومور ویلم. 

توصیه مصرف دوکسوروبیسین

این دارو صرفا جهت تزریق وریدی می باشد. به سرعت هرگونه تورم، درد، سوزش یا قرمزی در محل تزریق را گزارش کنید. مواد مغذی کافی مصرف کنید. حساسیت شما به عفونت افزایش خواهد یافت. این دارو ممکن است تهوع، استفراغ، اسهال، ریزش مو (قابل برگشت)، تیره شدن ادرار. به سرعت موارد ذیل را گزارش کنید: درد قفسه سینه، تورم دست و پا، تنگی نفس، تپش قلب. موارد ذیل را گزارش کنید: تهوع یا استفراغ یا اسهالی که برطرف نشود، تغییرات الگوی ادرای ( کاهش یا افزایش ادرار)، بروز عفونت های فرصت طلب (تب، لرز، خون ریزی یا ‌کبودی غیر عادی، خستگی غیر عادی، ترشحات چرکی واژن، زخم دهانی که خوب نشود)، درد شکمی، بروز خون در مدفوع، خستگی بیش از حد، زرد شدن پوست یا چشم. 

نام های تجاری خارجی
 • Adriamycin®
دسته دارویی

تریب ضد نئوپلاسم، آنتراسیکلین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Doxorubicin and its metabolites are found in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding should be discontinued during treatment.

اکتوورکو
 • دوکسوروبیسین اکتِ پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 50 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • دوکسوروبیسین اکتِ پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 10 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • Korea United Pharm
 • آدریسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 10 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • آدریسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 50 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • Pfizer Australia Pty Limited
 • آدریامایسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 10 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • آدریامایسین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 10mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • آدریامایسین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 25mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • آدریامایسین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • Ebewe Pharma
 • دوكسوروبيسين ا ب و محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 25mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • ابدوکسو محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • ابدوکسو محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 25mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • Boryung Pharmaceuticals Co. Ltd.
 • آ.د.مایسین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • آ.د.مایسین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 25mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • اکسیر نانو سینا
 • سینادوکسوزوم تزریقی (لیپوزومال) پرنترال 2 mg/1mL 10mL(تزریقی (لیپوزومال) دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • Janssen-cilag
 • کیلیکس تزریقی (لیپوزومال) پرنترال 2 mg/1mL 10mL(تزریقی (لیپوزومال) دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • داروسازی سبحان انکولوژی
 • آدریابین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • آدریابین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 25mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • STADAPHARM GmBH(ex Cell Pharm)
 • دوکسو-سل محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • دوکسو-سل محلول غلیظ تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 25mL(محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین هیدروکلراید)
 • گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف هوفاریقون اجتناب کنید زیرا ممکن است باعث کاهش سطح دوکسوروبیسین شود. از مصرف توت مار و دنگ کویی در تومورهای وابسته به استروژن اجتناب کنید. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg

  پودر برای تزریق

  2 mg/ml

  تزریقی لیپوزومال

  2 mg/ml

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  50 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط
  پرفنازین ضد تهوع ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
  بوسپیرون ترکیب ضد اضطراب، متفرقه
  آلفنتانیل ضد درد، اپیوئیدیآنیلیدوپیپریدین، اپیوئیدی
  فلوفنازین ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
  دستاکسل ترکیب ضد نئوپلاسم، ضد میکروتوبول ترکیب ضد نئوپلاسم، با منشا طبیعی (گیاه) ترکیب ضد نئوپلاسم، مشتقات تاکسان
  دوکسپین ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع سوم)
  کلرودیازپوکساید بنزودیازپین
  اورولیموس ترکیب ضد تومور، مهارکننده mTOR Kinase ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی مهارکننده mTOR Kinase
  پاروکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  بتاکسولول بتابلاکر، انتخابی بتا1
  لاتانوپروست+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم پروستاگلندین، چشمی
  ارگوتامین+کافئین ترکیب ضد میگرن مشتق ارگوت محرک
  اکسپکتورانت+کدئین خلط آور
  تامسولوسین آلفا1 بلاکر
  برینزولامید+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
  بیشتر