دورزولامید+تیمولول

Dorzolamide+Timolol
Dorzolamide and Timolol

موارد استفاده دورزولامید+تیمولول

قطره چشمی دورزولامید+تیمولول جهت درمان افزايش فشار داخل چشم در بيماراني با فشار خون در چشم يا گلوكوما با زاويه ي باز دارند، تجویز میشود.

توصیه مصرف دورزولامید+تیمولول

به توصيه ي مصرف دورزولامید و تیمولول  جداگانه رجوع كنيد.

نام های تجاری خارجی
  • Cosopt®
دسته دارویی

بتابلاکر، غیر انتخابی

مهارکننده کربنیک انیدراز

ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Timolol is excreted in breast milk following oral and ophthalmic administration; however, it is unknown whether dorzolamide is also excreted. Therefore, use of the combination product during lactation cannot be recommended at this time.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

محلول/قطره


داروهای مرتبط