دورزولامید+تیمولول

Dorzolamide+Timolol
Dorzolamide and Timolol

موارد استفاده دورزولامید+تیمولول

قطره چشمی دورزولامید+تیمولول جهت درمان افزايش فشار داخل چشم در بيماراني با فشار خون در چشم يا گلوكوما با زاويه ي باز دارند، تجویز میشود.

توصیه مصرف دورزولامید+تیمولول

به توصيه ي مصرف دورزولامید و تیمولول  جداگانه رجوع كنيد.

نام های تجاری خارجی
  • Cosopt®
دسته دارویی

بتابلاکر، غیر انتخابی

مهارکننده کربنیک انیدراز

ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Timolol is excreted in breast milk following oral and ophthalmic administration; however, it is unknown whether dorzolamide is also excreted. Therefore, use of the combination product during lactation cannot be recommended at this time.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

محلول/قطره


داروهای مرتبط
کدئین ضد درد، اپیوئیدیضد سرفه
پرفنازین ضد تهوع ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
ماپروتیلین ضد افسردگی، تتراسیکلین
پاروکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
فلوکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
كلوميپرامين ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع سوم)
آتومکستین مهارکننده‌ی بازجذب نوراپی‌نفرین، انتخابی
پروپرانولول ترکیب ضد آنژین ترکیب ضد آریتمی، کلاس ll بتابلاکر، غیرانتخابی
تری مپرامین ضد افسردگی، سه حلقه ای (آمین نوع سوم)
دورزولامید مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
استامینوفن+کافئین+کدئین ترکیب ضد درد (مخدر) ضد درد، مخدر محرک سیستم عصبی مرکزی مهارکننده آنزیم فسفو دی استراز، غیر انتخابی
بتاکسولول بتابلاکر، انتخابی بتا1
کارودیلول بتابلاکر دارای فعالیت آلفابلاکری
دلوکستین ضد افسردگی، مهارکننده بازجذب سروتونین/نوراپی نفرین
لیدوکایین ترکیب ضد آریتمی، کلاس lb بیحس کننده موضعی
بیشتر