دورزولامید+تیمولول

Dorzolamide+Timolol

مشخصات داروی دورزولامید+تیمولول


توصیه مصرف دورزولامید+تیمولول


 • Dorzolamide and Timolol

 • موارد استفاده دورزولامید+تیمولول
 • قطره چشمی دورزولامید+تیمولول جهت درمان افزايش فشار داخل چشم در بيماراني با فشار خون در چشم يا گلوكوما با زاويه ي باز دارند، تجویز میشود.

 • توصیه مصرف دورزولامید+تیمولول
 • به توصيه ي مصرف دورزولامید و تیمولول  جداگانه رجوع كنيد.

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی دورزولامید+تیمولول

  -

  محلول/قطره


  داروهای مرتبط