دونپزیل

Donepezil
Donepezil

موارد استفاده دونپزیل

درمان دمانس ملایم، متوسط یا شدید از نوع آلزایمر

توصیه مصرف دونپزیل

این دارو بیماری را به طور کامل درمان نمیکند، اما میتواند به کاهش علایم کمک کند. ممکن است باعث گیجی، خواب‌آلودگی یا افت فشار، استفراغ یا از دست دادن اشتها یا اسهال شود. موارد زیر را گزارش دهید: ناراحتی مداوم شکمی، افزایش قابل توجه بزاق، تعریق، اشک‌ریزی یا ادرار، گر گرفتن پوست، درد قفسه سینه یا تپش قلب، سردرد حاد، اسهال خوب نشده، خستگی بیش از حد، بی خوابی،گیجی یا افسردگی، افزایش درد ماهیچه، مفصل یا بدن، تغییر در بینایی یا تاری دید، تنگی نفس یا خس خس

نحوه مصرف دونپزیل

میتواند با یا بدون غذا خورده شود.

نام های تجاری خارجی
 • Aricept®
 • Aricept® ODT
دسته دارویی

مهارکننده استیل کولین استراز (مرکزی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • دنپزیل قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • دنپزیل قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • دارو سازی سها
 • دنپزیل سها قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • دنپزیل سها قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • دنپزیل-شفا قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • دنپزیل-شفا قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • دنپزیل-تدافارم قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • آلزاکیم قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • Pfizer
 • آریسپت قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • آریسپت قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای رازک
 • آریسپتین قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • آریسپتین قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • اکتوورکو
 • یاسنال قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • یاسنال قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • صنعتی کیمیدارو
 • آلپزیل قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • آلپزیل قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • داروسازی سامی ساز
 • دونپت قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • دونپت قرص خوراکی 5 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • داروسازی ابوریحان
 • رمودون قرص خوراکی 10 mg (قرص دنپزیل هیدروکلراید)
 • گیاهان/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است سطح دونپزیل را کاهش دهد. جینکو بیلوبا ممکن است عوارض جانبی و سمیت مهارکننده‌های استیل کولین استراز را افزایش دهد.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg

  قرص

  5 mg

  قرص

  10 mg

  قرص بازشونده دهانی

  5 mg

  قرص بازشونده دهانی


  داروهای مرتبط
  گرانیسترون ضد تهوع آنتاگونیست انتخابی گیرنده HT3-5
  پاپاورین گشادکننده عروق
  لوپراماید ضد اسهال
  هالوپریدول ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال
  بوسرلین آگونیست GnRH
  آناگریلاید مهارکننده فسفولیپاز A2ترکیب کاهش دهنده‌ی پلاکت
  آتومکستین مهارکننده‌ی بازجذب نوراپی‌نفرین، انتخابی
  سانیتینیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF)
  لوپرورلین ضد تومور، آگونیست GnRH آگونیست GnRH
  کپسیتابین ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیتترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدون)
  سالمترول آگونیست بتا2 آگونیست بتا2 آدرنرژیک، طولانی اثر
  بنداموستین ترکیب ضد تومور ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده (نیتروژن موستارد)
  اگزالی‌پلاتین ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، آنالوگ پلاتین
  اس‌سیتالوپرام ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  هیدروکسی زین ضد تهوع آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول مشتق پیپرازین
  بیشتر