دولوتگراویر

Dolutegravir

مشخصات داروی دولوتگراویر


 • نام های تجاری خارجی Dolutegravir
 • Tivicay

 • دسته دارویی دولوتگراویر
 • مصرف دولوتگراویر در بارداری

توصیه مصرف دولوتگراویر


 • Dolutegravir

برچسب دولوتگراویر


محصولات تجاری دولوتگراویر در ایران


باختر بیوشیمی
 • دالوتگراویر قرص خوراکی 50 mg (قرص دلوتگراویر)
 • ViiV Healthcare GmbH
 • دلوتگراویر قرص خوراکی 10 mg (قرص دلوتگراویر)
 • دلوتگراویر قرص خوراکی 25 mg (قرص دلوتگراویر)
 • Emcure Pharmaceuticals Ltd.
 • اینستگرا قرص خوراکی 50 mg (قرص دلوتگراویر)
 • توسعه بازرگانی دارویی سبحان
 • تیوی مکس قرص خوراکی 50 mg (قرص دلوتگراویر)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی دولوتگراویر

  50 mg

  قرص