دوبوتامین

Dobutamine
DOBUTamine

موارد استفاده دوبوتامین

 درمان کوتاه مدت نارسایی قلبی

توصیه مصرف دوبوتامین

در صورتی که در شرایط اورژانس استفاده شود، بایستی به بیمار اموزش های لازم داده شود. در صورتی که بیمار هوشیار است به او آموزش دهید تا درد قفسه سینه، تپش قلب، ضربان قلب شدید، سردرد، اضطراب و بیقراری، تهوع و استفراغ، تنگی نفس را گزارش کند.  

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

آگونیست آدرنرژیک

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
Hameln Pharma Plus GmBH
 • دوبوتامین-هاملن محلول تزریقی داخل وریدی 12.5 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی دوبوتامین)
 • Mylan S.a.s
 • دوبوتامین مایلن محلول تزریقی داخل وریدی 12.5 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی دوبوتامین)
 • Fisiopharma
 • میوزاک محلول تزریقی داخل وریدی 12.5 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی دوبوتامین)
 • Generis
 • دوبوتامینا ژنریس محلول تزریقی داخل وریدی 12.5 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی دوبوتامین)
 • Baxter Pharmaceuticals India Private Limited(ex Claris Injectables Limited)
 • دوبین محلول تزریقی داخل وریدی 12.5 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی دوبوتامین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  12.5 .mg/ml

  محلول تزریقی

  250 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی