آلبومین (انسانی)

Albumin (Human)

مشخصات داروی آلبومین (انسانی)


 • نام های تجاری خارجی Albumin (Human)
 • Brand Names: US 

  • Albuked 25;
  •  
  • Albuked 5;
  •  
  • Albumin-ZLB;
  •  
  • Albuminar-25;
  •  
  • Albuminar-5;
  •  
  • AlbuRx;
  •  
  • Albutein;
  •  
  • Buminate;
  •  
  • Flexbumin;
  •  
  • Human Albumin Grifols;
  •  
  • Kedbumin;
  • Plasbumin-25;
  •  
  • Plasbumin-5

  Brand Names: Canada 

  • Alburex-25;
  •  
  • Alburex-5;
  •  
  • Albutein 25%;
  •  
  • Albutein 5%;
  • Octalbin 25%;
  •  
  • Octalbin 5%;
  •  
  • Plasbumin-25;
  •  
  • Plasbumin-5
 • دسته دارویی آلبومین (انسانی)
 • مصرف آلبومین (انسانی) در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف آلبومین (انسانی)


 • Albumin (Human)

برچسب آلبومین (انسانی)


محصولات تجاری آلبومین (انسانی) در ایران


Baxter
 • آلبومین انسانی محلول تزریقی پرنترال 20 % 50mL(محلول تزریقی آلبومین انسانی)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آلبومین (انسانی)

  25 %

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ML

  محلول تزریقی

  5 %,ML

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲