توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td)

Diphteria+Tetanus toxoids Adsorbed (Td)

مشخصات داروی توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td)


 • نام های تجاری خارجی Diphteria+Tetanus toxoids Adsorbed (Td)
  • Decavac® [DSC]
  • Tenivac™
 • دسته دارویی توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td)
 • مصرف توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td) در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td) در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td)


 • Diphtheria and Tetanus Toxoids
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td)

-

تزریقی


داروهای مرتبط