توکسوئید دیفتری و تتانوس جذب سطحی شده (Dt)

Diphteria+Tetanus toxoids Adsorbed (Dt)

مشخصات داروی توکسوئید دیفتری و تتانوس جذب سطحی شده (Dt)


 • نام های تجاری خارجی Diphteria+Tetanus toxoids Adsorbed (Dt)
  • Decavac® [DSC]
  • Tenivac™
 • دسته دارویی توکسوئید دیفتری و تتانوس جذب سطحی شده (Dt)
 • مصرف توکسوئید دیفتری و تتانوس جذب سطحی شده (Dt) در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف توکسوئید دیفتری و تتانوس جذب سطحی شده (Dt) در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف توکسوئید دیفتری و تتانوس جذب سطحی شده (Dt)


 • Diphtheria and Tetanus Toxoids
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی توکسوئید دیفتری و تتانوس جذب سطحی شده (Dt)

-

تزریقی


داروهای مرتبط