توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه

Diphteria Toxoid+Tetanus Toxoid+Pertussis

مشخصات داروی توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه


 • نام های تجاری خارجی Diphteria Toxoid+Tetanus Toxoid+Pertussis
  • Adacel®
  • Boostrix®
  • Daptacel®
  • Infanrix®
 • دسته دارویی توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه
 • مصرف توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه


 • Diphtheria and Tetanus Toxoids, and Acellular Pertussis Vaccine
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه

-

تزریقی


داروهای مرتبط