آنتی توکسین دیفتری اسبی

Diphteria Antitoxin Equine

مشخصات داروی آنتی توکسین دیفتری اسبی


 • نام های تجاری خارجی Diphteria Antitoxin Equine
 • دسته دارویی آنتی توکسین دیفتری اسبی
 • مصرف آنتی توکسین دیفتری اسبی در بارداری

توصیه مصرف آنتی توکسین دیفتری اسبی


 • Botulism Antitoxin (Equine)

تداخلات دارویی آنتی توکسین دیفتری اسبی


برچسب آنتی توکسین دیفتری اسبی


محصولات تجاری آنتی توکسین دیفتری اسبی در ایران


Premium Serums and Vaccines Pvt.Ltd. (PSVPL)
 • دیفتریا آنتی توکسین محلول تزریقی تزریقی 1000 [iU]/1mL 10mL
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آنتی توکسین دیفتری اسبی

  -

  تزریقی