دیفن هیدرامین

Diphenhydramine
DiphenhydrAMINE (Systemic)

موارد استفاده دیفن هیدرامین

دیفن هیدرامین جهت درمان علامتی علائم آلرژی ناشی از آزادسازی هیستامین شامل آلرژی بینی و آلرژی پوستی، درمان کمکی اپی نفرین در درمان شوک آنافیلاکسی، کمک برای به خواب رفتن در شب، پیشگیری یا درمان بیماری حرکت (بد ماشینی، دریازدگی...)، ضدسرفه، مدیریت سندروم پارکینسون شامل علائم خارج هرمی ناشی از دارو، تجویز می گردد.

توصیه مصرف دیفن هیدرامین

از مصرف الکل خودداری کنید.

عوارض مصرف دیفن هیدرامین

 • ممکن است احساس خواب آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان، تهوع یا استفراغ داشته باشید.
 • در صورت مشاهده اثرات آرام بخشی طولانی، گیجی، آشفتگی، تاری دید، مشکل تنفسی، عدم بهبود یا بدتر شدن وضعیت به پزشک مراجعه کنید. 

نحوه مصرف دیفن هیدرامین

برخی محصولات ممکن است حاوی سدیم و/یا فنیل آلانین باشند. 

DiphenhydrAMINE (Topical)

موارد استفاده دیفن هیدرامین

محلول موضعی دیفن هیدرامین جهت تسکین درد و خارش ناشی از گزش حشره، زخم و خراش سطحی یا سوختگی، راش های ناشی از تماس با گیاهان سمی مثل پیچک های سمی استفاده می شود.

نام های تجاری خارجی
 • Aler-Cap [OTC]
 • Aler-Dryl [OTC]
 • Aler-Tab [OTC]
 • AllerMax® [OTC]
 • Altaryl [OTC]
 • Anti-Hist [OTC]
 • Banophen™ [OTC]
 • Benadryl® Allergy Quick Dissolve [OTC]
 • Benadryl® Allergy [OTC]
 • Benadryl® Children's Allergy FastMelt® [OTC]
 • Benadryl® Children's Allergy Perfect Measure™ [OTC]
 • Benadryl® Children's Allergy [OTC]
 • Benadryl® Children's Dye Free Allergy [OTC]
 • Benadryl® Dye-Free Allergy [OTC]
 • Compoz® [OTC]
 • Diphen [OTC]
 • Diphenhist® [OTC]
 • Geri-Dryl
 • Histaprin [OTC]
 • Nytol® Quick Caps [OTC]
 • Nytol® Quick Gels [OTC]
 • PediaCare® Children's Allergy [OTC]
 • PediaCare® Children's NightTime Cough [OTC]
 • Siladryl Allergy [OTC]
 • Silphen [OTC]
 • Simply Sleep® [OTC]
 • Sleep-ettes D [OTC]
 • Sleep-Tabs [OTC]
 • Sleepinal® [OTC]
 • Sominex® Maximum Strength [OTC]
 • Sominex® [OTC]
 • Theraflu® Thin Strips® Multi Symptom [OTC]
 • Triaminic Thin Strips® Children's Cough & Runny Nose [OTC]
 • Twilite® [OTC]
 • Unisom® SleepGels® Maximum Strength [OTC]
 • Unisom® SleepMelts™ [OTC]
 • Banophen™ Anti-Itch [OTC]
 • Benadryl® Extra Strength Itch Stopping [OTC]
 • Benadryl® Itch Relief Extra Strength [OTC]
 • Benadryl® Itch Stopping Extra Strength [OTC]
 • Benadryl® Itch Stopping [OTC]
 • Dermamycin® [OTC]
 • Diphenhist® [OTC] [DSC]
دسته دارویی

مشتق اتانول آمین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول

مشتق اتانول آمین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول

محصولات پوستی موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Infants may be more sensitive to the effects of antihistamines. Use while breast-feeding is contraindicated by the manufacturer.

داروسازی کاسپین تأمین
 • دیفن هیدرامین محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL (محلول تزریقی دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • دیفن هیدرامین کپسول حاوی مایع خوراکی 25 mg (کپسول حاوی مایع دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • داروسازی دانا
 • دی اچ-ژل کپسول حاوی مایع خوراکی 25 mg (کپسول حاوی مایع دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • دیفن هیدرامین محلول خوراکی 12.5 mg/5mL 60mL(محلول دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • دیفن هیدرامین کامپاند شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین / آمونیوم کلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • دیفن هیدرامین-حکیم محلول خوراکی 12.5 mg/5mL 60mL(محلول دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • الحاوی
 • دیفن هیدرامین-الحاوی محلول خوراکی 12.5 mg/5mL 60mL(محلول دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • دیفن دیبت محلول خوراکی 12.5 mg/5mL 120mL(محلول دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • دیفن هیدرامین-الحاوی شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین / آمونیوم کلراید)
 • دیفن دیبت-سی شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 120mL(شربت دیفن هیدرامین / آمونیوم کلراید)
 • عماد درمان پارس
 • دیفن هیدرامین-عماد محلول خوراکی 12.5 mg/5mL 60mL(محلول دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • دیفن هیدرامین-عماد شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین / آمونیوم کلراید)
 • داروسازی خوارزمی
 • ليتو خوارزمي ديفرام محلول خوراکی 12.5 mg/5mL 120mL(محلول دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • دیفرام محلول خوراکی 12.5 mg/5mL 60mL(محلول دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • دیفرامیکس شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین / آمونیوم کلراید)
 • استامینوفن/ دیفن هیدرامین/ فنیل افرین شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • داروسازی زهراوی
 • دیفن پرل کپسول حاوی مایع خوراکی 25 mg (کپسول حاوی مایع دیفن هیدرامین هیدروکلراید)
 • داروسازی بهسا
 • دیفن هیدرامین کامپاند بهسا شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین / آمونیوم کلراید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • دیفاند شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین / آمونیوم کلراید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ستادین-دی شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کوریزان کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دی بی- فن شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • لابراتوارهای رازک
 • رازوکلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • تریپل کلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • داروسازی امین
 • بیبی کلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • اتانول: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود، درصورت مصرف همزمان برای افزایش اثرات پایش شود. به بیماران درمورد اثرات هشدار داده شود. 

  گیاهان / مواد مغذی دارویی: از مصرف سنبل الطیب،  هوفاریقون،  کاوا کاوا، آب قاشقی خودداری شود (ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود.) 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  12.5 .mg/ml

  محلول

  25 mg

  قرص

  25 mg

  کپسول نرم

  50 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط
  دگزمدتومیدین آگونیست آلفا2 آدرنرژیک آرامبخش
  تیکلوپیدین ترکیب ضد پلاکت ترکیب ضد پلاکت، تینوپیریدین
  ایماتینیب ترکیب ضد نئوپلاسم، مهارکننده تیروزین کیناز
  کتوکونازول ترکیب ضد قارچ، خوراکی
  پروپافنون ترکیب ضد آریتمی، کلاس lc
  سیناکلست مقلد کلسیم
  پاروکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین آگونیست آلفا آدرنرژیک ضد درد، متفرقه دکونژستانت مشتق اتانول آمین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  تربینافین ترکیب ضد قارچ، موضعی
  فلوکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  ايزونيازيد ترکیب ضد سل
  لیدوکایین ترکیب ضد آریتمی، کلاس lb بیحس کننده موضعی
  متادون ضد درد، مخدر
  اتامبوتول+ایزونیازید+پیرازینامید+ریفامپین ترکیب ضد سل
  کتوتیفن آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم تثبیت کننده ماست سل مشتق پیپریدین
  بیشتر