دایمتیکون

Dimethicone

مشخصات داروی دایمتیکون


 • نام های تجاری خارجی Dimethicone
  • Equalizer Gas Relief [OTC]
  • Gas Free Extra Strength [OTC]
  • Gas Relief Ultra Strength [OTC]
  • Gas-X® Children's Tongue Twisters™ [OTC]
  • Gas-X® Extra Strength [OTC]
  • Gas-X® Maximum Strength [OTC]
  • Gas-X® Thin Strips™ [OTC]
  • Gas-X® [OTC]
  • Gax-X® Infant [OTC]
  • Infantaire Gas [OTC]
  • Infants Gas Relief Drops [OTC]
  • Little Tummys® Gas Relief [OTC]
  • Mi-Acid Gas Relief [OTC]
  • Mylanta® Gas Maximum Strength [OTC]
  • Mylicon® Infants' [OTC]
  • Phazyme® Ultra Strength [OTC]
 • دسته دارویی دایمتیکون
 • مصرف دایمتیکون در بارداری

توصیه مصرف دایمتیکون


 • Simethicone

 • موارد استفاده دایمتیکون
 • جهت نفخ

 • نحوه مصرف دایمتیکون
 • بایستی بعد از غذا استفاده شود. 

  تداخلات دارویی دایمتیکون


  • Simethicone

  از مصرف نوشیدنی های کربناته و غذاهای ایجاد کننده نفخ اجتناب کنید.

  برچسب دایمتیکون


  محصولات تجاری دایمتیکون در ایران


  ایران دارو
 • دایمتیکون قرص جویدنی خوراکی 40 mg (قرص جویدنی سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی تهران دارو
 • دایمتیکون کپسول حاوی مایع خوراکی 180 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • دایمتیکون کپسول حاوی مایع خوراکی 125 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی جالینوس
 • دایمتیکون-جالینوس قرص جویدنی خوراکی 40 mg (قرص جویدنی سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی امین
 • سایمتیکون قرص جویدنی خوراکی 40 mg (قرص جویدنی سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی دانا
 • فلاتوژل کپسول حاوی مایع خوراکی 180 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • فلاتوژل کپسول حاوی مایع خوراکی 125 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی زهراوی
 • دی-گس کپسول حاوی مایع خوراکی 180 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • دی-گس کپسول حاوی مایع خوراکی 125 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی جابرابن حیان
 • سایموتکس کپسول حاوی مایع خوراکی 180 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • سایموتکس کپسول حاوی مایع خوراکی 125 mg (کپسول حاوی مایع سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • سبحان دارو
 • دایمکت قرص جویدنی خوراکی 40 mg (قرص جویدنی سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • خدمات بازرگانی و تولید سلمی دارو
 • دای لیس لوسیون موضعی 4 % 60mL(لوسیون دایمتیکون)
 • صنعتی کیمیدارو
 • دایمتیکون سوسپانسیون، قطره خوراکی 40 mg/1mL 30mL(سوسپانسیون، قطره سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی تولید دارو
 • دایمتین سوسپانسیون، قطره خوراکی 40 mg/1mL 30mL(سوسپانسیون، قطره سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • داروسازی خوارزمی
 • دای کولیک گات سوسپانسیون، قطره خوراکی 40 mg/1mL 30mL(سوسپانسیون، قطره سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • لابراتوارهای شهردارو
 • دایمتیمکس سوسپانسیون، قطره خوراکی 40 mg/1mL 30mL(سوسپانسیون، قطره سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • نیک سامان دارو
 • سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده) دایمتیکون-نیکسادا محلول، قطره خوراکی 41.2 mg/1mL (محلول، قطره سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • دارو سازی حکیم
 • دایمتیکون - حکیم قرص جویدنی خوراکی 40 mg (قرص جویدنی سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده))
 • به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲