دیمن هیدرینات

Dimenhydrinate
DimenhyDRINATE

موارد استفاده دیمن هیدرینات

درمان و پیشگیری از تهوع، استفراغ و سرگیجه‌ی مرتبط با بیماری حرکت

نحوه مصرف دیمن هیدرینات

قرص میتواند با غذا یا آب خورده شود. برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Dramamine® [OTC]
 • Driminate [OTC]
 • TripTone® [OTC]
دسته دارویی

مشتق اتانول آمین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
داروسازی امین
 • دیمن هیدرینات قرص خوراکی 50 mg (قرص دیمن هیدرینات)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • دیمن هیدرینات-عبیدی قرص خوراکی 50 mg (قرص دیمن هیدرینات)
 • داروسازی جالینوس
 • دیمن هیدرینات-جالینوس قرص خوراکی 50 mg (قرص دیمن هیدرینات)
 • داروسازی تهران دارو
 • تراولین قرص خوراکی 50 mg (قرص دیمن هیدرینات)
 • اتانول: میتواند سرکوب سیستم عصبی مرکزی را بیشتر کند. در مصرف همزمان، افزایش اثرات پایش شود. به بیمار در مورد اثرات هشدار داده شود.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  50 mg

  قرص