دی‌هیدروتاکیسترول

Dihydrotachysterol
Dihydrotachysterol
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Intrapharm Laboratories Ltd
  • ای تی تن محلول خوراکی 0.25 mg/1mL (محلول دی هیدرو تاکی استرول)
  • Teofarma
  • ای تی تن محلول خوراکی 1 mg/1mL 15mL(محلول دی هیدرو تاکی استرول)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    0.25 .mg/ml

    محلول


    داروهای مرتبط