آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین

Digoxin Specific Antibody

مشخصات داروی آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین


 • نام های تجاری خارجی Digoxin Specific Antibody
  • DigiFab®
 • دسته دارویی آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین
 • مصرف آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین


 • Digoxin Immune Fab

 • موارد استفاده آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین
 • درمان مسمومیت تهدید کننده زندگی با دیگوکسین:

  مصرف زیاد دیگوکسین (بیش از ۱۰mg در بزرگسالان، بیش از ۰/۱ mg/kg  یا ۴ mg  در کودکان، جذب دیگوکسین باعث افزایش غلظت سرمی دیگوکسین به بیش از ۱۰ng/ml شود)

  مصرف مداوم دیگوکسین که منجر به افزایش غلظت ثابت سرمی دیگوکسین به بیش از ۶ng/ml  در بزرگسالان و بیش از ۴ng/ml در کودکان شود. 

  بروز تظاهرات مسمومیت با دیگوکسین به دلیل مصرف بیش از حد (مثل آریتمی بطنی تهدید کننده زندگی، برادی کاردی پیشرونده، بلاک قلبی درجه ۲ و درجه ۳ که به آتروپین پاسخگو نباشد، غلظت پتاسیم سرمی بیش از ۵/۵mEq/L در بزرگسالان یا بیش از ۶ mEq/L در کودکان باشد. 

 • توصیه مصرف آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین
 • به سرعت هر گونه سرگیجه، تپش قلب، گرفتگی، تنگی نفس، راش یا خارش را گزارش کنید.

  برچسب آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین


  محصولات تجاری آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین در ایران


  PHEBRA
 • دیجی فب تزریقی پرنترال 40 mg/1mL (تزریقی آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین

  40 mg

  تزریقی


  داروهای مرتبط