دیگوکسین

Digoxin
Digoxin

موارد استفاده دیگوکسین

درمان نارسایی قلبی

توصیه مصرف دیگوکسین

مقادیر کافی پتاسیم در رژیم غذایی خود استفاده کنید (مقدار آن را بدون مشورت با درمانگر خود زیاد نکنید). مقادیر کافی پتاسیم در رژیم غذایی باعث کاهش خطر سمیت با دیگوکسین می شود. نبض خود را هر روز در ساعت مشخص چک کنید. دارو را همان طور که درمانگر شما تجویز کرده است، مصرف کنید. درمانگر خود را در خصوص تغییرات شدید نبض خود آگاه سازید. موارد ذیل را گزارش کنید: از دست رفتن اشتها، تهوع، استفراغ، اسهال مداوم، تورم دست و پا، تپش قلب، تاری یا زرد شدن دید، گیجی، افسردگی، خستگی غیر عادی. 

نحوه مصرف دیگوکسین

پتاسیم در رژیم غذایی خود به اندازه کافی مصرف کنید تا خطر افت پتاسیم و سمیت با دیگوکسین کاهش یابد. 

نام های تجاری خارجی
 • Lanoxin®
دسته دارویی

ترکیب ضد آریتمی، متفرقه

گلیکوزید قلبی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Digoxin is excreted into breast milk and similar concentrations are found within mother's serum and milk. The manufacturer recommends that caution be used in nursing women.

Kern Pharma
 • دیگوکسینا(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیجوکرن قرص 0.25 میلی گرم(قرص دیگوکسین)
 • لاناکوردین پدیتریک 0.05 میلی گرم بر میلی لیتر60 میلی لیتر(الگزیر دیگوکسین)
 • لاناکوردین(الگزیر دیگوکسین)
 • دیگوکسین کرن فارما(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکرن 0/05 میلی گرم در میلی لیتر(الگزیر دیگوکسین)
 • Laboratoires Sterop
 • دیگوکسین 0.5 میلی گرم /2 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکسین استروپ 0.5 میلی گرم بر 2 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکسین 0.5 میلی گرم بر 2 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکسین استروپ 0.5 میلی گرم / 2 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • Novartis
 • دیگوکسین 0.25 میلیگرم قرص(قرص دیگوکسین)
 • دیگوکسین 0.5 میلیگرم / 2 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکسین(قرص دیگوکسین)
 • Gedeon Richter
 • دیگوکسین-ریختر 0.25 میلی گرم(قرص دیگوکسین)
 • Aju Pharm Co Ltd
 • آجو دیگوگسین 0.25 میلیگرم در هر میلی لیتر(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • Teofarma
 • دیگوکسین 0.05 میلیگرم/1میلی لیتر - شربت خوراکی(الگزیر دیگوکسین)
 • Kern Pharma, S.l.
 • دیگوکرن0/25 میلی گرم / میلی لیتر(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکرن 0/25 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکرن 0.05 میلی گرم/ میلی لیتر(الگزیر دیگوکسین)
 • Aspen Pharma
 • لانوکسین 0/25 میلی گرم(قرص دیگوکسین)
 • لانوکسین 0.05میلی گرم در میلی لیتر 60 میلی لیتر(الگزیر دیگوکسین)
 • لانوکسین 0.05میلی گرم در 1 میلی لیتر ، 60 میلی لیتر شربت(الگزیر دیگوکسین)
 • لانوکسین 0.250 میلی گرم قرص(قرص دیگوکسین)
 • لانوکسین 0/05 میلی گرم در میلی لیتر(الگزیر دیگوکسین)
 • Aspen Bad Oldesloe
 • لنوکسین لیکویدم ۰.۰۵ میلی گرم بر میلی لیتر شربت(الگزیر دیگوکسین)
 • داروسازی زهراوی
 • دیگوکسین 0/25 میلی گرم(قرص دیگوکسین)
 • غذا: حداکثر غلظت سرمی دیگوکسین در صورتی که با غذا مصرف شود، ممکن است کاهش یابد. وعده های غذایی حاوی مقادیر بالای فیبر و پکتین ممکن است جذب دهانی دیگوکسین را کاهش دهد. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف افدرا اجتناب کنید (خطر تحریک قلبی وجود دارد). از مصرف شیرین بیان طبیعی اجتناب کنید ( باعث احتباس آب و نمک می شود و باعث افزایش از دست رفتن پتاسیم می شود). 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  0.05 .mg/ml

  الگزیر

  0.25 .mg

  قرص

  0.25 .mg/ml

  تزریقی

  0.5 .mg/ml

  محلول/قطره