دیگوکسین

Digoxin
Digoxin

موارد استفاده دیگوکسین

درمان نارسایی قلبی

توصیه مصرف دیگوکسین

مقادیر کافی پتاسیم در رژیم غذایی خود استفاده کنید (مقدار آن را بدون مشورت با درمانگر خود زیاد نکنید). مقادیر کافی پتاسیم در رژیم غذایی باعث کاهش خطر سمیت با دیگوکسین می شود. نبض خود را هر روز در ساعت مشخص چک کنید. دارو را همان طور که درمانگر شما تجویز کرده است، مصرف کنید. درمانگر خود را در خصوص تغییرات شدید نبض خود آگاه سازید. موارد ذیل را گزارش کنید: از دست رفتن اشتها، تهوع، استفراغ، اسهال مداوم، تورم دست و پا، تپش قلب، تاری یا زرد شدن دید، گیجی، افسردگی، خستگی غیر عادی. 

نحوه مصرف دیگوکسین

پتاسیم در رژیم غذایی خود به اندازه کافی مصرف کنید تا خطر افت پتاسیم و سمیت با دیگوکسین کاهش یابد. 

نام های تجاری خارجی
 • Lanoxin®
دسته دارویی

ترکیب ضد آریتمی، متفرقه

گلیکوزید قلبی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Digoxin is excreted into breast milk and similar concentrations are found within mother's serum and milk. The manufacturer recommends that caution be used in nursing women.

Gedeon Richter
 • دیگوکسین-ریختر قرص خوراکی 0.25 mg (قرص دیگوکسین)
 • Novartis
 • دیگوکسین قرص خوراکی 0.25 mg (قرص دیگوکسین)
 • Kern Pharma
 • دیگوکرن قرص خوراکی 0.25 mg (قرص دیگوکسین)
 • دیگوکسینا محلول تزریقی تزریقی 0.25 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکسین کرن فارما محلول تزریقی تزریقی 0.25 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • لاناکوردین پدیتریک الگزیر خوراکی 0.05 mg/1mL 60mL(الگزیر دیگوکسین)
 • لاناکوردین الگزیر خوراکی 0.05 mg/1mL 60mL(الگزیر دیگوکسین)
 • Aspen Pharma
 • لانوکسین قرص خوراکی 0.25 mg (قرص دیگوکسین)
 • لانوکسین الگزیر خوراکی 0.05 mg/1mL 60mL(الگزیر دیگوکسین)
 • Laboratoires Sterop
 • دیگوکسین استروپ محلول تزریقی تزریقی 0.25 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکسین محلول تزریقی تزریقی 0.25 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • Teofarma
 • دیگوکسین الگزیر خوراکی 0.05 mg/1mL 60mL(الگزیر دیگوکسین)
 • Aju Pharm Co Ltd
 • آجو دیگوکسین محلول تزریقی تزریقی 0.25 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • Kern Pharma, S.l.
 • دیگوکرن محلول تزریقی تزریقی 0.25 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی دیگوکسین)
 • دیگوکرن الگزیر خوراکی 0.05 mg/1mL 60mL(الگزیر دیگوکسین)
 • Aspen Bad Oldesloe
 • لانوکسین لیکویدم الگزیر خوراکی 0.05 mg/1mL 60mL(الگزیر دیگوکسین)
 • غذا: حداکثر غلظت سرمی دیگوکسین در صورتی که با غذا مصرف شود، ممکن است کاهش یابد. وعده های غذایی حاوی مقادیر بالای فیبر و پکتین ممکن است جذب دهانی دیگوکسین را کاهش دهد. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف افدرا اجتناب کنید (خطر تحریک قلبی وجود دارد). از مصرف شیرین بیان طبیعی اجتناب کنید ( باعث احتباس آب و نمک می شود و باعث افزایش از دست رفتن پتاسیم می شود). 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  0.05 .mg/ml

  الگزیر

  0.25 .mg

  قرص

  0.25 .mg/ml

  تزریقی

  0.5 .mg/ml

  محلول/قطره