دایجستیو

Digestive

مشخصات داروی دایجستیو


 • نام های تجاری خارجی Digestive
  • Creon®
  • Pancreaze™
  • Pancrelipase™
  • Zenpep®
  • Equalizer Gas Relief [OTC]
  • Gas Free Extra Strength [OTC]
  • Gas Relief Ultra Strength [OTC]
  • Gas-X® Children's Tongue Twisters™ [OTC]
  • Gas-X® Extra Strength [OTC]
  • Gas-X® Maximum Strength [OTC]
  • Gas-X® Thin Strips™ [OTC]
  • Gas-X® [OTC]
  • Gax-X® Infant [OTC]
  • Infantaire Gas [OTC]
  • Infants Gas Relief Drops [OTC]
  • Little Tummys® Gas Relief [OTC]
  • Mi-Acid Gas Relief [OTC]
  • Mylanta® Gas Maximum Strength [OTC]
  • Mylicon® Infants' [OTC]
  • Phazyme® Ultra Strength [OTC]
 • دسته دارویی دایجستیو
 • مصرف دایجستیو در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف دایجستیو در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف دایجستیو


 • Pancrelipase
 • Simethicone

 • موارد استفاده دایجستیو
 • جهت نفخ

 • نحوه مصرف دایجستیو
 • بایستی بعد از غذا استفاده شود. 

  تداخلات دارویی دایجستیو


  • Simethicone

  از مصرف نوشیدنی های کربناته و غذاهای ایجاد کننده نفخ اجتناب کنید.

  برچسب دایجستیو


  محصولات تجاری دایجستیو در ایران


  صنعتی کیمیدارو
 • دایجستیو قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 [iU] (قرص انتریک کوتد دایجستیو)
 • داروسازی تهران شیمی
 • اونانزیم قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 [iU] (قرص انتریک کوتد دایجستیو)
 • به اشتراک بگذارید