دینوژست+اتینیل استرادیول

Dienogest+Ethinylestradiol
Dienogest

موارد استفاده دینوژست+اتینیل استرادیول

قرص وروژست یا دینوژست جهت کنترل درد لگن وابسته به اندومتریوز تجویز می گردد.

توصیه مصرف دینوژست+اتینیل استرادیول

  1. قرص دینوژست را با غذا مصرف کنید.
  2. در صورت استفراغ بعد از مصرف دارو، دوز مصرف شده را تکرار کنید.

عوارض مصرف قرص دینوژست

ممکن است سردرد، حالت افسردگی، سفتی سینه، تهوع و استفراغ، افزایش وزن ایجاد کند.

در صورت بروز موارد ذیل آن را به درمانگر خود گزارش دهید:

  • افزایش فشار خون
  • حالت افسردگی
  • تیره شدن ادرار
  • زرد شدن پوست
  • تغییرات شدید بینایی
Estradiol and Dienogest

موارد استفاده دینوژست+اتینیل استرادیول

پیشگیری از بارداری؛ درمان خونریزی زیاد در موقع قاعدگی

نام های تجاری خارجی
  • Natazia®
دسته دارویی

ضد آندروژن

ضد بارداری

ترکیب استروژن و پروژستین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is not known whether dienogest is excreted into human breast milk. The risk of thromboembolism may be increased immediately postpartum.

گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث افزایش متابولیسم کبدی دینوجست و افزایش تماس آن با گردش خون سیستمیک شود.