دینوژست

Dienogest
Dienogest

موارد استفاده دینوژست

قرص وروژست یا دینوژست جهت کنترل درد لگن وابسته به اندومتریوز تجویز می گردد.

توصیه مصرف دینوژست

 1. قرص دینوژست را با غذا مصرف کنید.
 2. در صورت استفراغ بعد از مصرف دارو، دوز مصرف شده را تکرار کنید.

عوارض مصرف قرص دینوژست

ممکن است سردرد، حالت افسردگی، سفتی سینه، تهوع و استفراغ، افزایش وزن ایجاد کند.

در صورت بروز موارد ذیل آن را به درمانگر خود گزارش دهید:

 • افزایش فشار خون
 • حالت افسردگی
 • تیره شدن ادرار
 • زرد شدن پوست
 • تغییرات شدید بینایی
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

ضد آندروژن

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is not known whether dienogest is excreted into human breast milk. The risk of thromboembolism may be increased immediately postpartum.

Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
 • ویزان قرص 2 میلیگرم(قرص دینوژست)
 • ویزان 2 میلی گرم(قرص دینوژست)
 • دارو سازی آتی فارمد
 • وروژست(قرص دینوژست)
 • بلاژست(قرص داینوژست/اتینیل استرادیول)
 • فرنوش داروطب
 • دوناژست 2 میلی گرم(قرص دینوژست)
 • داروسازی ابوریحان
 • دینوول 2 میلی گرم(قرص دینوژست)
 • فمیکا 2/0.03 میلی گرم(قرص داینوژست/اتینیل استرادیول)
 • ایران هورمون
 • اندورین-آی اچ 2 میلی گرم(قرص دینوژست)
 • گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث افزایش متابولیسم کبدی دینوجست و افزایش تماس آن با گردش خون سیستمیک شود.