دینسترول

Dienestrol

مشخصات داروی دینسترول


  • نام های تجاری خارجی Dienestrol
  • دسته دارویی دینسترول
  • مصرف دینسترول در بارداری

توصیه مصرف دینسترول


  • Dienestrol

تداخلات دارویی دینسترول


به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی دینسترول

0.01 .%

کرم

2 mg

قرص