دی استیل-بیس (N4-متیل تیو سمی کاربازون) (ATSM)

Diacetyl-bis(N4-methylthiosemicarbazone) (ATSM)

مشخصات داروی دی استیل-بیس (N4-متیل تیو سمی کاربازون) (ATSM)


  • نام های تجاری خارجی Diacetyl-bis(N4-methylthiosemicarbazone) (ATSM)
  • دسته دارویی دی استیل-بیس (N4-متیل تیو سمی کاربازون) (ATSM)
  • مصرف دی استیل-بیس (N4-متیل تیو سمی کاربازون) (ATSM) در بارداری

توصیه مصرف دی استیل-بیس (N4-متیل تیو سمی کاربازون) (ATSM)


به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی دی استیل-بیس (N4-متیل تیو سمی کاربازون) (ATSM)

5 (-)mCi(Cu)

محلول تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲