دکستروز

Dextrose

مشخصات داروی دکستروز


 • نام های تجاری خارجی Dextrose
  • BD™ Glucose [OTC]
  • Dex4® [OTC]
  • Enfamil® Glucose [OTC]
  • GlucoBurst® [OTC]
  • Glutol™ [OTC]
  • Glutose 15™ [OTC]
  • Glutose 45™ [OTC]
  • Insta-Glucose® [OTC]
  • Similac® Glucose [OTC]
 • دسته دارویی دکستروز
 • مصرف دکستروز در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C/A (oral)

توصیه مصرف دکستروز


 • Dextrose

 • موارد استفاده دکستروز
 • خوراکی: درمان هایپوگلیسمی (افت قند خون)

  محلول 5 درصد و 10 درصد: انفوزیون محیطی برای تامین کالری و جایگزینی مایعات

  محلول 25 درصد (هایپرتونیک): درمان هایپوگلیسمی حاد نشانه‌دار در نوزادان و کودکان برای بالا بردن سطح پایین قند خون؛ درمان کمکی هایپرکالمی (افزایش پتاسیم خون) در ترکیب با انسولین

  محلول 50 درصد (هایپرتونیک): درمان هایپوگلایسمی ایجاد شده توسط انسولین (هایپرانسولینمی یا شوک انسولینی) و درمان کمکی هایپرکالمی در نوجوانان و بزرگسالان

  محلول 10 درصد: پس از مخلوط شدن با آمینو اسیدها به صورت انفوزیون برای تامین تغذیه‌ای

 • نحوه مصرف دکستروز
 • برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی سدیم و یا پتاسیم باشند.

  برچسب دکستروز


  محصولات تجاری دکستروز در ایران


  داروسازی شهید قاضی
 • دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 10 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 10 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 20 % 50mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 10 % 250mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • دکستروز/ سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 250mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.45 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.45 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • پتاسیم کلراید/ دکستروز تزریقی داخل وریدی 0.3 % 500mL(تزریقی پتاسیم کلراید)
 • پتاسیم کلراید / دکستروز تزریقی داخل وریدی 0.15 % 500mL(تزریقی پتاسیم کلراید)
 • Polifarma
 • دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • پولیدکس محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • پلیفلکس دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • پلیفلکس دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • پولیفلکس محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • داروسازی ثامن
 • دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 250mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • دکستروز محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 50 % 200mL(محلول غلیظ تزریقی دکستروز)
 • دکستروز محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 50 % 400mL(محلول غلیظ تزریقی دکستروز)
 • لووفلوکساسین در دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 5 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی لووفلوکساسین)
 • سیپروفلوکساسین در دکستروز محلول تزریقی داخل وریدی 2 mg/1mL 100mL(محلول تزریقی سیپروفلوکساسین (بصورت لاکتات))
 • انستیتو پاستور ایران
 • دکستروز محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 50 % 50mL(محلول غلیظ تزریقی دکستروز)
 • کارخانجات دارو پخش
 • دکستروز محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 50 % 500mL(محلول غلیظ تزریقی دکستروز)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • شیراز سرم
 • دکستروز/ سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز / سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز / سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز / سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 1000mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 250mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • پتاسیم کلراید در دکستروز تزریقی داخل وریدی 0.3 % 500mL(تزریقی پتاسیم کلراید)
 • پتاسیم کلراید در دکستروز تزریقی داخل وریدی 0.15 % 1000mL(تزریقی پتاسیم کلراید)
 • پتاسیم کلراید در دکستروز تزریقی داخل وریدی 0.15 % 500mL(تزریقی پتاسیم کلراید)
 • پتاسیم کلراید در دکستروز تزریقی داخل وریدی 0.3 % 1000mL(تزریقی پتاسیم کلراید)
 • Aculife Healthcare Private Limited
 • دکستروز/سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.45 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • دکستروز/ سدیم کلراید محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • Eurolife Healthcare Pvt Ltd
 • دی ان اس محلول تزریقی داخل وریدی 5 %/0.9 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • Osel La Sanayi Ve Tic. A..
 • بیوفلکس محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • Turk Ilac ve Serum Sanayi A.S.
 • ترکفلکس محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • Cetinkaya
 • پروفلکس محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • MS Pharma
 • لافلکس محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • لافلکس محلول تزریقی داخل وریدی 3.33 %/0.3 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز / سدیم کلراید)
 • TURKTIPSAN A.S.
 • نئوفلکس محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • Egypt Otsuka Pharmaceutical Co., S.A.E.
 • گلوکز محلول تزریقی داخل وریدی 5 % 500mL(محلول تزریقی دکستروز)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی دکستروز

  -

  بالک

  10 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,lit

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی

  5 %,lit

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی

  50 %,lit

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  50 %,mlinlitrbag

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  50 %,mlinlitrbag

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  50 %,ml

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  50 %,ml

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  70 %,lit

  محلول تغلیظ شده تزریقی

  5 %,ml

  محلول


  داروهای مرتبط