دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

Dextromethorphan+Guaifenisin+Phenylephrin

مشخصات داروی دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین


 • نام های تجاری خارجی Dextromethorphan+Guaifenisin+Phenylephrin
  • Certuss-D® [DSC]
  • Giltuss Pediatric® [DSC]
  • Giltuss TR® [DSC]
  • Giltuss® [DSC]
  • Maxiphen DM
  • Maxiphen DMX
  • Mucinex® Children’s Multi-Symptom Cold [OTC]
  • Robafen CF Cough & Cold [OTC]
  • Robitussin® Children's Cough & Cold CF [OTC]
  • Robitussin® Cough & Cold CF Max [OTC] [DSC]
  • Robitussin® Cough & Cold CF [OTC] [DSC]
  • Robitussin® Peak Cold Maximum Strength Multi-Symptom Cold [OTC]
  • Robitussin® Peak Cold Multi-Symptom Cold [OTC]
  • SINUtuss® DM [DSC]
  • Tusso™-DMR [DSC]
 • دسته دارویی دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین
 • مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین در بارداری

توصیه مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین


 • Guaifenesin, Dextromethorphan, and Phenylephrine

 • موارد استفاده دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین
 • درمان علامتی سرفه های خشک بدون خلط و علائم دستگاه تنفسی فوقانی ناشی از تب یونجه،  سرماخوردگی یا آنفلوانزا. 

 • توصیه مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین
 • اجزاء را جداگانه ببینید. 

 • نحوه مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین
 • برخی محصولات ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

  -

  شربت

  -

  شربت

  -

  شربت

  -

  شربت


  داروهای مرتبط