دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

Dextromethorphan+Guaifenisin+Phenylephrin
Guaifenesin, Dextromethorphan, and Phenylephrine

موارد استفاده دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

درمان علامتی سرفه های خشک بدون خلط و علائم دستگاه تنفسی فوقانی ناشی از تب یونجه،  سرماخوردگی یا آنفلوانزا. 

توصیه مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

اجزاء را جداگانه ببینید. 

نحوه مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

برخی محصولات ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Certuss-D® [DSC]
 • Giltuss Pediatric® [DSC]
 • Giltuss TR® [DSC]
 • Giltuss® [DSC]
 • Maxiphen DM
 • Maxiphen DMX
 • Mucinex® Children’s Multi-Symptom Cold [OTC]
 • Robafen CF Cough & Cold [OTC]
 • Robitussin® Children's Cough & Cold CF [OTC]
 • Robitussin® Cough & Cold CF Max [OTC] [DSC]
 • Robitussin® Cough & Cold CF [OTC] [DSC]
 • Robitussin® Peak Cold Maximum Strength Multi-Symptom Cold [OTC]
 • Robitussin® Peak Cold Multi-Symptom Cold [OTC]
 • SINUtuss® DM [DSC]
 • Tusso™-DMR [DSC]
دسته دارویی

ضد سرفه

دکونژستانت

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

See individual agents.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

شربت

-

شربت

-

شربت

-

شربت


داروهای مرتبط
پروپرانولول ترکیب ضد آنژین ترکیب ضد آریتمی، کلاس ll بتابلاکر، غیرانتخابی
ريسپريدون ترکیب ضد مانیا ترکیب ضد سایکوز، آتیپیکال
تاموکسیفن ترکیب 
برینزولامید+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
اکسپکتورانت+کدئین خلط آور
ریتوناویر ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده پروتئاز
بتاکسولول بتابلاکر، انتخابی بتا1
دکسترومتورفان ضد سرفه آنتاگونیست گیرنده NMDA) N-Methyl-D-Aspartate)
تئوفیلین+گایافنزین
دسیپرامین ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع دوم)
تری مپرامین ضد افسردگی، سه حلقه ای (آمین نوع سوم)
استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین آگونیست آلفا آدرنرژیک ضد درد، متفرقه دکونژستانت مشتق اتانول آمین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
کارودیلول بتابلاکر دارای فعالیت آلفابلاکری
دکسترومتورفان+سودوافدرین ضد سرفه آنتاگونیست گیرنده NMDA) N-Methyl-D-Aspartate)
دوکسوروبیسین تریب ضد نئوپلاسم، آنتراسیکلین
بیشتر