دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

Dextromethorphan+Guaifenisin+Phenylephrin
Guaifenesin, Dextromethorphan, and Phenylephrine

موارد استفاده دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

درمان علامتی سرفه های خشک بدون خلط و علائم دستگاه تنفسی فوقانی ناشی از تب یونجه،  سرماخوردگی یا آنفلوانزا. 

توصیه مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

اجزاء را جداگانه ببینید. 

نحوه مصرف دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین

برخی محصولات ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Certuss-D® [DSC]
 • Giltuss Pediatric® [DSC]
 • Giltuss TR® [DSC]
 • Giltuss® [DSC]
 • Maxiphen DM
 • Maxiphen DMX
 • Mucinex® Children’s Multi-Symptom Cold [OTC]
 • Robafen CF Cough & Cold [OTC]
 • Robitussin® Children's Cough & Cold CF [OTC]
 • Robitussin® Cough & Cold CF Max [OTC] [DSC]
 • Robitussin® Cough & Cold CF [OTC] [DSC]
 • Robitussin® Peak Cold Maximum Strength Multi-Symptom Cold [OTC]
 • Robitussin® Peak Cold Multi-Symptom Cold [OTC]
 • SINUtuss® DM [DSC]
 • Tusso™-DMR [DSC]
دسته دارویی

ضد سرفه

دکونژستانت

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

See individual agents.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

شربت

-

شربت

-

شربت

-

شربت


داروهای مرتبط