دکسترومتورفان

Dextromethorphan

مشخصات داروی دکسترومتورفان


 • نام های تجاری خارجی Dextromethorphan
  • Creo-Terpin® [OTC]
  • Creomulsion® Adult Formula [OTC]
  • Creomulsion® for Children [OTC]
  • Delsym® [OTC]
  • Father John's® [OTC]
  • Hold® DM [OTC]
  • Nycoff [OTC]
  • PediaCare® Children's Long-Acting Cough [OTC]
  • Robafen Cough [OTC]
  • Robitussin® Children's Cough Long-Acting [OTC]
  • Robitussin® Cough Long Acting [OTC] [DSC]
  • Robitussin® CoughGels™ Long-Acting [OTC] [DSC]
  • Robitussin® Lingering Cold Long-Acting Cough [OTC]
  • Robitussin® Lingering Cold Long-Acting CoughGels® [OTC]
  • Scot-Tussin® Diabetes [OTC]
  • Silphen-DM [OTC]
  • Triaminic Thin Strips® Children's Long Acting Cough [OTC]
  • Triaminic® Children's Cough Long Acting [OTC]
  • Trocal® [OTC] [DSC]
  • Vicks® 44® Cough Relief [OTC]
  • Vicks® DayQuil® Cough [OTC]
  • Vicks® Nature Fusion™ Cough [OTC]
 • دسته دارویی دکسترومتورفان
 • مصرف دکسترومتورفان در بارداری

توصیه مصرف دکسترومتورفان


 • Dextromethorphan

 • موارد استفاده دکسترومتورفان
 • درمان علامتی سرفه‌ای که بر اثر سرماخوردگی یا محرکهای استنشاقی به وجود آمده است.

 • نحوه مصرف دکسترومتورفان
 • برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی سدیم باشند.

  برچسب دکسترومتورفان


  محصولات تجاری دکسترومتورفان در ایران


  پور سینا
 • دکسترومتورفان قرص خوراکی 15 mg (قرص دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومتورفان پی شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 30 mg/200 mg/10 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان / گایافنزین / فنیل افرین)
 • داروسازی زهراوی
 • دکسترومتورفان کپسول حاوی مایع خوراکی 15 mg (کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی دانا
 • ژلوکاف کپسول حاوی مایع خوراکی 15 mg (کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دکسترومتورفان شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی اکسیر
 • دکسترومتورفان شربت خوراکی 15 mg/5mL 120mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • نیک سامان دارو
 • دکسترومتورفان نیکسادا شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • الحاوی
 • دکسترومتورفان-الحاوی شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکس دیبت شربت خوراکی 15 mg/5mL 120mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومتورفان پی-الحاوی شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • دکسترومتورفان-الحاوی محلول، قطره خوراکی 4 mg/1mL 15mL(محلول، قطره دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی خوارزمی
 • برينيل شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • ليتو خوارزمي برينيل شربت خوراکی 15 mg/5mL 120mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • استامینوفن/کلرفنیرآمین/دکسترومتورفان/فنیل افرین شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • رامو فارمین
 • دکسترورامین شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترورامین-پی شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • عماد درمان پارس
 • دکسترومتورفان پی-عماد شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • دکسترومتورفان-عماد شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • پزوفان شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • ستادین دی-سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • فور کلد تیدی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • دکستوفان محلول، قطره خوراکی 4 mg/1mL 15mL(محلول، قطره دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی امین
 • دکستا کلد سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • داروسازی تهران دارو
 • دکسترومتورفان هیدروبروماید کپسول حاوی مایع خوراکی 15 mg (کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی دکسترومتورفان

  15 mg

  کپسول نرم

  4 mg/ml

  محلول/قطره

  15 mg/ml

  شربت

  15 mg

  قرص


  داروهای مرتبط

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲