دکستران+سدیم کلراید

Dextran+NaCl
Dextran

موارد استفاده دکستران+سدیم کلراید

محلول تزریقی دکستران+سدیم کلراید جهت افزایش دهنده حجم خون در درمان شوک، (زمانی که خون و سایر فرآورده های خونی موجود نباشد) تجویز می شود.

همچنین از سرم دکستران+سدیم کلراید در پمپ تولید کننده اکسیژن در هنگام بای پس قلبی ریوی و پیشگیری از ترومبوز وریدی و امبولی ریوی در پروسه های جراحی که خطر بروز عوارض ترمبوامبولی زیاد است، استفاده می شود.

توصیه مصرف دکستران+سدیم کلراید

در صورتی که این دارو در شرایط اورژانس یا جراحی استفاده شود، آموزش های لازم در خصوص شرایط بیمار باید به او داده شود. 

Sodium Chloride

موارد استفاده دکستران+سدیم کلراید

تزریقی: تامین سدیم در بیمارانی که محدودیت مصرف خوراکی سدیم دارند (مخصوصا در حالت افت سدیم خون یا سندروم low salt)

سدیم کلراید تغلیظ شده: به عنوان کمکی در مایع درمانی تزریقی

سدیم کلراید هایپرتونیک: افت شدید سدیم و کلر خون

سدیم کلراید هایپوتونیک: محلول آبرسان

نرمال سالین: تامین آب و نمک از دست رفته

چشمی: کاهش اِدِم قرنیه

استنشاقی: تامین رطوبت سیستم تنفسی؛ کم کردن احتقان به وجود آمده بر اثر سرماخوردگی و آلرژی؛ به عنوان رقیق کننده برای محلول‌های گشادکننده‌ی برونش که قبل از استنشاق به رقیق شدن نیاز دارند.

فرم داخل بینی: بازگرداندن رطوبت غشاهای داخل بینی

شستشو: تمیز کردن و شستشوی زخم

نام های تجاری خارجی
 • LMD®
 • 4-Way® Saline Moisturizing Mist [OTC]
 • Altachlore [OTC]
 • Altamist [OTC]
 • Ayr® Allergy Sinus [OTC]
 • Ayr® Baby Saline [OTC]
 • Ayr® Saline No-Drip [OTC]
 • Ayr® Saline [OTC]
 • Breathe Free® [OTC]
 • Deep Sea [OTC]
 • Entsol® [OTC]
 • HuMist® for Kids [OTC]
 • HuMist® [OTC]
 • HyperSal®
 • Little Noses® Saline [OTC]
 • Little Noses® Sterile Saline Nasal Mist [OTC]
 • Little Noses® Stuffy Nose Kit [OTC]
 • Muro 128® [OTC]
 • Na-Zone® [OTC]
 • Nasal Moist® Saline [OTC]
 • Nasal Spray [OTC] [DSC]
 • NāSal™ [OTC]
 • Ocean® for Kids [OTC]
 • Ocean® [OTC]
 • Pretz® [OTC]
 • Rhinaris® [OTC]
 • Saline Mist [OTC]
 • Simply Saline® Baby [OTC]
 • Simply Saline® Nasal Moist® [OTC]
 • Simply Saline® [OTC]
 • Syrex
 • Wound Wash Saline™ [OTC]
دسته دارویی

افزایش دهنده حجم پلاسما، کلوئید

مکمل الکترولیتی، تزریقی

شستشودهنده مجاری ادراری

شستشودهنده

لوبریکانت، چشمی

نمک سدیم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Sodium is found in breast milk. Sodium requirements do not change during lactation (IOM, 2004).