دگزمدتومیدین

Dexmedetomidine

مشخصات داروی دگزمدتومیدین


 • نام های تجاری خارجی Dexmedetomidine
  • Precedex®
 • دسته دارویی دگزمدتومیدین
 • مصرف دگزمدتومیدین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف دگزمدتومیدین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف دگزمدتومیدین


 • Dexmedetomidine

 • موارد استفاده دگزمدتومیدین
 • ایجاد آرام بخشی در بیمارانی که به کمک سیستم مکانیکی و لوله در بخش مراقبت های ویژه تنفس می کنند. بعلاوه جهت ایجاد آرام بخشی قبل از عمل جراحی و سایر فرآیندها در سایر بیماران که بدون لوله تنفس می کنند، از محلول تزریق دگزمدتومیدین استفاده می شود.

 • توصیه مصرف دگزمدتومیدین
  1. این دارو آرام بخش می باشد.
  2. آموزش بیمار بایستی متناسب با شرایط شخص وجود داشته باشد.
  3. پس از بازگشت هوشیاری، اقدام به تغییر موقعیت خود و بلند شدن ناگهانی از تخت بدون کمک دیگران نکنید.

  عوارض تزریق دگزمدتومیدین 

  • به سرعت هر گونه تپش قلب، تنگی نفس و گیجی را گزارش کنید. 

  تداخلات دارویی دگزمدتومیدین


  • Dexmedetomidine

  برچسب دگزمدتومیدین


  محصولات تجاری دگزمدتومیدین در ایران


  Hospira
 • پریسیدکس محلول غلیظ تزریقی پرنترال 100 ug/1mL 2mL(محلول غلیظ تزریقی دگزمدتومیدین هیدروکلراید)
 • پریسیدکس محلول غلیظ تزریقی پرنترال 100 ug/1mL 2mL(محلول غلیظ تزریقی دگزمدتومیدین (بصورت هیدروکلراید))
 • Hospira Inc
 • پرسیدکس تزریقی پرنترال 4 ug/1mL 100mL(تزریقی دگزمدتومیدین هیدروکلراید)
 • پرسیدکس تزریقی پرنترال 4 ug/1mL 50mL(تزریقی دگزمدتومیدین هیدروکلراید)
 • پرسیدکس تزریقی پرنترال 4 ug/1mL 50mL(تزریقی دگزمدتومیدین (بصورت هیدروکلراید))
 • پرسیدکس تزریقی پرنترال 4 ug/1mL 100mL(تزریقی دگزمدتومیدین (بصورت هیدروکلراید))
 • ایماژن
 • سدودکس محلول غلیظ تزریقی پرنترال 100 ug/1mL 2mL(محلول غلیظ تزریقی دگزمدتومیدین (بصورت هیدروکلراید))
 • دارو درمان آرنگ
 • آرو-میدین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 100 ug/1mL 2mL(محلول غلیظ تزریقی دگزمدتومیدین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی اکسیر
 • مدونکس محلول غلیظ تزریقی پرنترال 100 ug/1mL 2mL(محلول غلیظ تزریقی دگزمدتومیدین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی شهید قاضی
 • دکسمدتومیدین تزریقی پرنترال 4 ug/1mL 100mL(تزریقی دگزمدتومیدین (بصورت هیدروکلراید))
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی دگزمدتومیدین

  100 mcg/ml

  تزریقی تغلیظ شده

  4 mcg/ml

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط