دزوناید

Desonide

مشخصات داروی دزوناید


 • نام های تجاری خارجی Desonide
  • Desonate®
  • DesOwen®
  • LoKara™
  • Verdeso®
 • دسته دارویی دزوناید
 • مصرف دزوناید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف دزوناید در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف دزوناید


 • Desonide

 • موارد استفاده دزوناید
 • درمان التهاب و خارش درماتوز پاسخگو به کورتیکواستروئید (کورتیکو استروئید با قدرت  ضعیف تا متوسط)، درماتیت آتوپیک ملایم تا متوسط

 • توصیه مصرف دزوناید
 • مصرف یک لایه نازک بر روی موضع موثر است، بیش از حد استفاده نکنید. به آرامی بر روی موضع ماساژ دهید. پانسمان بازدارنده بر روی آن استفاده نکنید. لباس تنگ یا پلاستیکی روی آن نپوشید. جهت خارش ناشی از پوشک بچه استفاده نکنید. از تماس آن با چشم یا غشای مخاطی خودداری کنید. در صورت بدتر شدن شرایط بیماری یا ادامه آن یا بروز عفونت درمانگر خود را مطلع سازید. 

  برچسب دزوناید


  محصولات تجاری دزوناید در ایران


  Dr.falk
 • بودزوناید کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • Losan Pharma Gmbh
 • بودنوفالک کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • Rulosan Baski San Ve Tic.a.s
 • بودونوفالک کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • کوشان فارمد
 • بودژیت کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • ناگزونلا اسپری از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری بودزوناید)
 • Cipla
 • بودکورت رسپیول سوسپانسیون استنشاقی 0.5 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • بودکورت رسپیول سوسپانسیون استنشاقی 0.25 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • بودکورت آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 200 ug/1{dose} 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • Astrazeneca Ab
 • پالمیکورت نبولایزر سوسپانسیون استنشاقی 0.25 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • پالمیکورت نبولایزر سوسپانسیون استنشاقی 0.5 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • رینوکورت اسپری از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری بودزوناید)
 • پالمیکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 400 ug/1{dose} 100{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • پالمیکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 100 ug/1{dose} 200{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • سیمبیکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • سیمبیکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • دمو توربوهالر سیمبیکورت (فاقد دارو) پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 80 ug/4.5 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • سیمبیکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 120{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • سیمبیکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 80 ug/4.5 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • بودزوناید اسپری از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری بودزوناید)
 • ایران آوند فر
 • آفیزوناید اسپری از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری بودزوناید)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • بودنیکس اسپری از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری بودزوناید)
 • بودزوناید آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 100 ug/1{dose} 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • بودزوناید آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 200 ug/1{dose} 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • بودوفورمکس آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 120{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • بودوفورمکس آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 80 ug/4.5 ug/1{dose} 120{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • Aldo-union
 • بودنا اسپری از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری بودزوناید)
 • بودنا آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 200 ug/1{dose} 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • Ferring Gmbh
 • کورتیمنت ام ام ایکس قرص پیوسته رهش خوراکی 9 mg (قرص پیوسته رهش بودزوناید)
 • Tillotts Pharma
 • انتوکورت سی آی آر کپسول پیوسته رهش خوراکی 3 mg (کپسول پیوسته رهش بودزوناید)
 • ژرف اندیشان نوید سلامت
 • ژانوناید پماد موضعی 0.05 % 15g(پماد دزوناید)
 • ژانوناید ژل موضعی 0.05 % 15g(ژل دزوناید)
 • دارو سازی تسنیم
 • یوسناید قرص پیوسته رهش خوراکی 9 mg (قرص پیوسته رهش بودزوناید)
 • Vamsi Labs Limited
 • بودزوناید/ فورموترول پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • بودزوناید / فورموترول پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • بودزوناید/فورموترول پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 80 ug/4.5 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • Astrazeneca
 • پالمیکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 200 ug/1{dose} 100{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • Chiesi
 • بودی ایر آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 200 ug/1{dose} 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • تدبیر کالای جم
 • تکاونت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 200 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • تکاونت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 400 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • دیونتین پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • Medochemie
 • فرنولین پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 400 ug/1{dose} 200{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • فرنولین پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 200 ug/1{dose} 200{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید)
 • بودِفورم پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{dose} 120{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • بودِفورم پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 120{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • لیروک دارو
 • لیراکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • لیراکورت پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • Elpen Pharmaceutical Co. Inc.
 • پولموتون پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 120{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • پولموتون پودر با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{dose} 60{dose}(پودر با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • Neutec Ilac
 • بودنوزین سوسپانسیون استنشاقی 0.25 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • رووتون کپسول استنشاقی 160 ug/4.5 ug 60{dose}(کپسول بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • رووتون کپسول استنشاقی 320 ug/9 ug 60{dose}(کپسول بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • فورپک کپسول استنشاقی 160 ug/9 ug 60{dose}(کپسول بودزوناید / فورموترول فومارات)
 • Vem Ilac Sanayi
 • کورتیر سوسپانسیون استنشاقی 0.5 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • کورتیر سوسپانسیون استنشاقی 0.25 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • بودانوز اسپری از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری بودزوناید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.