دفرازیروکس

Deferasirox
Deferasirox

موارد استفاده دفرازیروکس

درمان تجمع آهن به دلیل انتقال خون

توصیه مصرف دفرازیروکس

با معده خالی حداقل نیم ساعت قبل از غذا استفاده کنید. قرص را نجوید و کامل قورت دهید. می توانید آن را در آب، آب پرتقال، آب سیب پخش کنید و بلافاصله بخورید. هر مقداری از دارو که باقی مانده باشد، بایستی در مقدار اندکی آب حل شود و قورت داده شود. این دارو را با ضداسیدها مصرف نکنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید: تب، سردرد، درد شکمی، تهوع، اسهال، سرفه، گلودرد، گیجی. موارد ذیل را گزارش کنید: بروز دانه های شدید پوستی، تغییرات بینایی یا شنوایی، افزایش وزن، تورم دست و پا، کاهش مقدار ادرار، تنگی نفس، خون ریزی یا کبودی غیر عادی، بروز خون در استفراغ یا مدفوع، تغییر رنگ ادرار یا مدفوع، زرد شدن پوست یا چشم، خستگی غیر عادی. 

نحوه مصرف دفرازیروکس

فراهمی زیستی در صورتی که با غذا مصرف شود افزایش می یابد. با معده خالی نیم ساعت قبل از غذا استفاده کنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Exjade®
دسته دارویی

ترکیب شلاته کننده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breast-feeding during therapy should take into account the risk of exposure to the infant and the benefits of treatment to the mother.

داروسازی زهراوی
 • دفرازيروكس(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • داروسازی اکسیر
 • دفراسیروکس 250-اکسیر(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • دفراسیروکس 500-اکسیر(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • دفرازکس 180میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • دفرازکس 360 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • Novartis
 • اکسجید 125 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • اکسجید 500 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • جیدنیو 90 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • اکسجید 250 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • جیدنیو 180 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • جیدنیو 360 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی اوه سینا
 • آوی سیروکس 250 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس 125 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس 500 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس 360 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس 180 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس 90 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • دارو سازی اسوه
 • اسورال 125 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • اسورال 250 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • اسورال 500 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • نوسورال 180 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • نوسورال 90 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • نوسورال 360 میلی گرم(قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی ابوریحان
 • الیرون 250 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون 125 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون 500 میلی گرم(قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • نانو حیات دارو
 • نانو جید 360(قرص دفراسیروکس)
 • نانوجید90(قرص دفراسیروکس)
 • نانو جید 180(قرص دفراسیروکس)
 • فراهمی زیستی در صورتی که با غذا مصرف شود افزایش می یابد. با معده خالی حداقل نیم ساعت قبل از غذا، در زمان مشخص هر روز، استفاده کنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  125 mg

  قرص

  250 mg

  قرص

  500 mg

  قرص

  90 mg

  قرص

  180 mg

  قرص

  360 mg

  قرص