دفرازیروکس

Deferasirox
Deferasirox

موارد استفاده دفرازیروکس

درمان تجمع آهن به دلیل انتقال خون

توصیه مصرف دفرازیروکس

با معده خالی حداقل نیم ساعت قبل از غذا استفاده کنید. قرص را نجوید و کامل قورت دهید. می توانید آن را در آب، آب پرتقال، آب سیب پخش کنید و بلافاصله بخورید. هر مقداری از دارو که باقی مانده باشد، بایستی در مقدار اندکی آب حل شود و قورت داده شود. این دارو را با ضداسیدها مصرف نکنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید: تب، سردرد، درد شکمی، تهوع، اسهال، سرفه، گلودرد، گیجی. موارد ذیل را گزارش کنید: بروز دانه های شدید پوستی، تغییرات بینایی یا شنوایی، افزایش وزن، تورم دست و پا، کاهش مقدار ادرار، تنگی نفس، خون ریزی یا کبودی غیر عادی، بروز خون در استفراغ یا مدفوع، تغییر رنگ ادرار یا مدفوع، زرد شدن پوست یا چشم، خستگی غیر عادی. 

نحوه مصرف دفرازیروکس

فراهمی زیستی در صورتی که با غذا مصرف شود افزایش می یابد. با معده خالی نیم ساعت قبل از غذا استفاده کنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Exjade®
دسته دارویی

ترکیب شلاته کننده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breast-feeding during therapy should take into account the risk of exposure to the infant and the benefits of treatment to the mother.

داروسازی زهراوی
 • دفراسيروكس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • داروسازی اکسیر
 • دفراسیروکس-اکسیر قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • دفراسیروکس-اکسیر قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • دفرازکس قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • دفرازکس قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی اوه سینا
 • آوی سیروکس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • Novartis
 • اکسجید قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • اکسجید قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • جیدنیو قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • اکسجید قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • جیدنیو قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • جیدنیو قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • نانو حیات دارو
 • نانوجید قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • نانوجید قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • نانوجید قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • دارو سازی اسوه
 • اسورال قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • نوسورال قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • نوسورال قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • اسورال قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • اسورال قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • نوسورال قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی ابوریحان
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • فراهمی زیستی در صورتی که با غذا مصرف شود افزایش می یابد. با معده خالی حداقل نیم ساعت قبل از غذا، در زمان مشخص هر روز، استفاده کنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  125 mg

  قرص

  250 mg

  قرص

  500 mg

  قرص

  90 mg

  قرص

  180 mg

  قرص

  360 mg

  قرص