دفرازیروکس

Deferasirox

مشخصات داروی دفرازیروکس


 • نام های تجاری خارجی Deferasirox
  • Exjade®
 • دسته دارویی دفرازیروکس
 • مصرف دفرازیروکس در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف دفرازیروکس در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف دفرازیروکس


 • Deferasirox

 • موارد استفاده دفرازیروکس
 • درمان تجمع آهن به دلیل انتقال خون

 • توصیه مصرف دفرازیروکس
 • با معده خالی حداقل نیم ساعت قبل از غذا استفاده کنید. قرص را نجوید و کامل قورت دهید. می توانید آن را در آب، آب پرتقال، آب سیب پخش کنید و بلافاصله بخورید. هر مقداری از دارو که باقی مانده باشد، بایستی در مقدار اندکی آب حل شود و قورت داده شود. این دارو را با ضداسیدها مصرف نکنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است موارد ذیل را تجربه کنید: تب، سردرد، درد شکمی، تهوع، اسهال، سرفه، گلودرد، گیجی. موارد ذیل را گزارش کنید: بروز دانه های شدید پوستی، تغییرات بینایی یا شنوایی، افزایش وزن، تورم دست و پا، کاهش مقدار ادرار، تنگی نفس، خون ریزی یا کبودی غیر عادی، بروز خون در استفراغ یا مدفوع، تغییر رنگ ادرار یا مدفوع، زرد شدن پوست یا چشم، خستگی غیر عادی. 

 • نحوه مصرف دفرازیروکس
 • فراهمی زیستی در صورتی که با غذا مصرف شود افزایش می یابد. با معده خالی نیم ساعت قبل از غذا استفاده کنید. 

  تداخلات دارویی دفرازیروکس


  • Deferasirox

  فراهمی زیستی در صورتی که با غذا مصرف شود افزایش می یابد. با معده خالی حداقل نیم ساعت قبل از غذا، در زمان مشخص هر روز، استفاده کنید. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

  برچسب دفرازیروکس


  محصولات تجاری دفرازیروکس در ایران


  داروسازی اکسیر
 • دفراسیروکس-اکسیر قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • دفراسیروکس-اکسیر قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • دفرازکس قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • دفرازکس قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی زهراوی
 • دفراسيروكس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • دارو سازی اسوه
 • نوسورال قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • اسورال قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • اسورال قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • نوسورال قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • اسورال قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • نوسورال قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • Novartis
 • اکسجید قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • جیدنیو قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • اکسجید قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • جیدنیو قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • جیدنیو قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • اکسجید قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • زیست اروند فارمد
 • نانوجید قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • نانوجید قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • نانوجید قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی اوه سینا
 • آوی سیروکس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • آوی سیروکس قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی ابوریحان
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیجید قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • الیجید قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • الیجید قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • داروسازی ثنامد
 • دفراسیروکس قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • روناک
 • دفرازیروکس قرص خوراکی 90 mg (قرص دفراسیروکس)
 • دفرازیروکس قرص خوراکی 180 mg (قرص دفراسیروکس)
 • دفرازیروکس قرص خوراکی 360 mg (قرص دفراسیروکس)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.