داپوکستین

Dapoxetine

مشخصات داروی داپوکستین


 • نام های تجاری خارجی Dapoxetine
 • دسته دارویی داپوکستین
 • مصرف داپوکستین در بارداری

توصیه مصرف داپوکستین


 • Dapoxetine

 • موارد استفاده داپوکستین
  •  در زود انزالی کاربرد دارد

 • توصیه مصرف داپوکستین
 • این دارو در آقایانی که مشکلات زودانزالی دارند به صورت 30 تا 60 میلی گرم در روز قبل از فعالیت جنسی استفاده می شود.

  این دارو هنوز توسط انجمن غذا و داروی آمریکا جهت این کاربرد درمانی به تایید نرسیده است و اطلاعات بیشتری از آن در دسترس نیست.

  تداخلات دارویی داپوکستین


  • Dapoxetine

  غلظت سرمی وارفارين مي تواند در صورت تركيب با داپوكستين افزايش يابد.
  خطر یا شدت هیپوگلیسمی در هنگام استفاده همزمان داپوکستین با آکاربوز می تواند افزایش یابد.

  برچسب داپوکستین


  محصولات تجاری داپوکستین در ایران


  لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • داپوکستین قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی امین
 • داپوتنس قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داپوتنس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • پارس دارو
 • داکسوپیل قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داکسوپیل قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی کوثر
 • داپيكو قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داپوكستين قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • کارخانجات دارو پخش
 • داپوکستین قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی اکسیر
 • داپوکستین-اکسیر قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • سبحان دارو
 • اجادیلی قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • الحاوی
 • داپوژیل قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • پور سینا
 • داپوکسینا قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • داپرولانگ قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • البرز دارو
 • آلداپوکس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی ابوریحان
 • داپودیلی قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • تدبیر کالای جم
 • اگزیرکت قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • کیش مدیفارم
 • داپودکس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی سامی ساز
 • دیلی پوکس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی تهران دارو
 • داپوفورس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • Berlin-chemie
 • پریلیگی قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • به شاد دارو
 • داپونزا قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • ایران دارو
 • داپوگرا قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی داپوکستین

  30 mg

  قرص

  60 mg

  قرص


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲