سیتارابین

Cytarabine

مشخصات داروی سیتارابین


 • نام های تجاری خارجی Cytarabine
  • Cytarabine Injection;
  •  
  • Cytosar
 • دسته دارویی سیتارابین
 • مصرف سیتارابین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

توصیه مصرف سیتارابین


 • Cytarabine

برچسب سیتارابین


محصولات تجاری سیتارابین در ایران


Pfizer
 • سیتوسار پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سیتارابین)
 • Pfizer Italia Srl
 • سایتوسار پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سیتارابین)
 • Pfizer Australia Pty Limited
 • سیتارابین محلول تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی سیتارابین)
 • سیتارابین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی سیتارابین)
 • Hospira
 • سیتارابین محلول غلیظ تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 50mL(محلول غلیظ تزریقی سیتارابین)
 • STADAPHARM GmBH(ex Cell Pharm)
 • آرا-سل محلول غلیظ تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 20mL(محلول غلیظ تزریقی سیتارابین)
 • آرا-سل محلول غلیظ تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی سیتارابین)
 • Ebewe Pharma
 • آلکسان محلول غلیظ تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی سیتارابین)
 • آلکسان محلول غلیظ تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 20mL(محلول غلیظ تزریقی سیتارابین)
 • Fresenius Kabi Oncology
 • سيتارين محلول تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی سیتارابین)
 • سيتارين پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سیتارابین)
 • Kocak Farma
 • کورابین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سیتارابین)
 • Zydus Cadila
 • بایوبین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سیتارابین)
 • Bruck Pharma
 • سیتامکس محلول تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی سیتارابین)
 • Health Biotech Limited
 • هیتارا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سیتارابین)
 • هیتارا محلول غلیظ تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 5mL(محلول غلیظ تزریقی سیتارابین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی سیتارابین

  1 g

  پودر برای تزریق

  100 mg

  پودر برای تزریق

  500 mg

  پودر برای تزریق

  20 mg/ml

  محلول تزریقی

  50 mg/ml

  محلول تزریقی

  100 mg/ml

  محلول تزریقی