سیستئامین

Cysteamine
Cysteamine

موارد استفاده سیستئامین

داروی سیستئامین جهت درمان سیستینوزیس نفروتیک تجوی می گردد.

توصیه مصرف سیستئامین

 1. مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات ازسوی درمانگر شما محدود شود.
 2. ممکن است لازم باشد تا سایر داروها را در رژیم غذایی خود وارد کنید.
 3. نیاز به آزمایشات خون منظم داشته باشید.

عوض جانبی مصرف سیستئامین

ممکن است سرگیجه، گیجی، خستگی، تهوع، استفراع یا اسهال را تجربه کنید. تب؛ اما عوارض گوارشی و راش را به پزشک معالج خود گزارش دهید.

نام های تجاری خارجی
 • Cystagon®
دسته دارویی

ترکیب ضد سیستئین

فراورده‌های مربوط به مجاری ادراری

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is unknown whether cysteamine is excreted in breast milk. Discontinue nursing or discontinue drug during lactation.

Mylan Pharmaceuticals Inc
 • سیستاگون کپسول خوراکی 150 mg (کپسول سیستئامین)
 • Orphan Europe Sarl
 • سیستاگون کپسول خوراکی 50 mg (کپسول سیستئامین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  150 mg

  کپسول نرم

  50 mg

  کپسول نرم


  داروهای مرتبط