سیپروترون کامپاند

Cyproterone Compound

مشخصات داروی سیپروترون کامپاند


 • نام های تجاری خارجی Cyproterone Compound
 • Brand Names: Canada 

  • Cleo-35;
  •  
  • Cyestra-35;
  •  
  • Diane-35;
  •  
  • Novo-Cyproterone/Ethinyl Estradiol;
  •  
  • Ran-Cyproterone/Ethinyl Estradiol
 • دسته دارویی سیپروترون کامپاند
 • مصرف سیپروترون کامپاند در بارداری

توصیه مصرف سیپروترون کامپاند


 • Cyproterone Compound

محصولات تجاری سیپروترون کامپاند در ایران


داروسازی ابوریحان
 • سیپروترون کامپاند قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
 • دیان قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • Stragen Pharma
 • کلایرت قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • ایران هورمون
 • اتیسترون قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • دارو سازی آتی فارمد
 • سیبل قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • برچسب سیپروترون کامپاند


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سیپروترون کامپاند

  -

  قرص