سیپروهپتادین

Cyproheptadine

مشخصات داروی سیپروهپتادین


توصیه مصرف سیپروهپتادین


 • Cyproheptadine

 • موارد استفاده سیپروهپتادین
 • داروی سیپروهپتادین جهت آبریزش بینی فصلی و سالیانه و سایر علایم آلرژی شامل خارش تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف سیپروهپتادین
 • سیپروهپتادین در دسته آنتی هیستامین ها قرار دارد، پس از مصرف الکل در دوره مصرف سیپروهپتادین اجتناب کنید.

  عوارض مصرف سیپروهپتادین

  ممکن است خواب آلودگی، گیجی، خشکی دهان، تهوع یا درد شکمی تجربه کنید.

  در صورت بوز ر یک از علائم زیر، آن را به پزشک معالج خود گزارش کنید:

  • آرام بخشی بیش از حد
  • گیجی
  • بی قراری
  • تاری دید
  • تنگی نفس
  • عدم بهبود شرایط
  • بدتر شدن شرایط بیماری

  تداخلات دارویی سیپروهپتادین


  • Cyproheptadine

  اتانول: الکل ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. جهت افزایش اثرات در مصرف همزمان بیمار مورد پایش قرار گیرد و به او هشدارهای لازم داده شود. 

  برچسب سیپروهپتادین


  محصولات تجاری سیپروهپتادین در ایران


  داروسازی امین
 • سیپروهپتادین قرص خوراکی 4 mg (قرص سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • ترز امین محلول خوراکی 2 mg/5mL (محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • ترز امین محلول خوراکی 2 mg/5mL 60mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • سیپراکتین قرص خوراکی 4 mg (قرص سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • سیپراکتین محلول خوراکی 2 mg/5mL 120mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • الحاوی
 • سیپروهپتادین-الحاوی قرص خوراکی 4 mg (قرص سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • داروسازی جالینوس
 • سیپروهپتادین-جالینوس قرص خوراکی 4 mg (قرص سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • Medphano Arzneimittel GmbH
 • پریتول قرص خوراکی 4 mg (قرص سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • البرز دارو
 • سیپروهپتادین محلول خوراکی 2 mg/5mL 200mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • راسیپ محلول خوراکی 2 mg/5mL 200mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • ویتا بیوتیکس تهران
 • بکواکتین محلول خوراکی 2 mg/5mL 200mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • داروسازی خوارزمی
 • پرافیل خوارزمی محلول خوراکی 2 mg/5mL 150mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • تدبیر کالای جم
 • تراستوریکس محلول خوراکی 2 mg/5mL 120mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • نیک آسا فارمد
 • سیپوتا محلول خوراکی 2 mg/5mL 200mL(محلول سیپروهپتادین هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سیپروهپتادین

  2 mg/ml

  محلول

  4 mg

  قرص


  داروهای مرتبط