کرزول

Cresol

مشخصات داروی کرزول


  • نام های تجاری خارجی Cresol
  • دسته دارویی کرزول
  • مصرف کرزول در بارداری

توصیه مصرف کرزول


به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی کرزول

-

بالک


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲