کورتیکوتروفین

Corticotrophin

مشخصات داروی کورتیکوتروفین


  • نام های تجاری خارجی Corticotrophin
    • H.P. Acthar®
  • دسته دارویی کورتیکوتروفین
  • مصرف کورتیکوتروفین در بارداری
  • مصرف کورتیکوتروفین در شیردهی
  • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف کورتیکوتروفین


  • Corticotropin
به اشتراک بگذارید

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲