کورتیکوتروفین

Corticotrophin

مشخصات داروی کورتیکوتروفین


  • نام های تجاری خارجی Corticotrophin
    • H.P. Acthar®
  • دسته دارویی کورتیکوتروفین
  • مصرف کورتیکوتروفین در بارداری
  • مصرف کورتیکوتروفین در شیردهی
  • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف کورتیکوتروفین


  • Corticotropin
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.