کنتراسپتیو اچ دی

Contraceptive HD
Ethinyl Estradiol and Norgestrel

موارد استفاده کنتراسپتیو اچ دی

جلوگیری از بارداری؛ جلوگیری از بارداری بعد از رابطه‌ی جنسی یا قرص اورژانسی

توصیه مصرف کنتراسپتیو اچ دی

هر روز در یک زمان مشخص مصرف کنید.

نحوه مصرف کنتراسپتیو اچ دی

باید هر روز در یک ساعت مشخص خورده شود.

نام های تجاری خارجی
 • Cryselle® 28
 • Lo/Ovral®-28
 • Low-Ogestrel®
 • Ogestrel®
دسته دارویی

ضد بارداری

ترکیب استروژن و پروژسترون

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

X

شیردهی

Jaundice and breast enlargement in the nursing infant have been reported following the use of combination hormonal contraceptives. May decrease the quality and quantity of breast milk; a nonhormonal form of contraception is recommended (per manufacturer). The theoretical concerns about decreased milk production are greatest early in the postpartum period when milk production is being established. Postpartum risk status for VTE should be considered when initiating combination hormonal contraceptives after delivery. Combined hormonal contraceptives should not be started <21 days postpartum due to increased risk of VTE. Risk of VTE is still elevated in breast-feeding women until ~42 days postpartum and is greater in women with additional risk factors. After 42 days postpartum, restrictions for use are not related to postpartum VTE risk and should be based on other medical conditions (CDC, 2011).

داروسازی ابوریحان
 • اوسپت - اچ دی(قرص کنتراسپتیو اچ دی)
 • ایران هورمون
 • اووستاپ-اچ(قرص کنتراسپتیو اچ دی)
 • غذا: در صورت مصرف داروهای هورمونی ترکیبی پیشگیری از بارداری همزمان با کافئین، اثرات کافئین روی سیستم عصبی مرکزی ممکن است افزایش یابد. آب گریپ فروت غلظت اتینیل استرادیول را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود سطح سرمی پروژسترون را نیز افزایش دهد، اهمیت بالینی این موضوع معلوم نیست.

  گیاهان/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است سطح دارو را کاهش دهد. گیاهانی با خواص استروژنیک ممکن است عوارض جانبی و اثرات سمی مشتقات استروژن را افزایش دهند؛ مثل یونجه، کوهوش سیاه، خون ریشه، رازک، کودزو، شیرین بیان، شبدر چمنی، نخل اره‌ای، سویا، آویشن، یام وحشی، یوکا. گیاهانی با خواص پروژسترونی ممکن است عوارض جانبی و اثرات سمی پروژستینها را افزایش دهند؛ مثل خون ریشه، پنج انگشت، دامیانا، مرزنجوش، یوکا.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص


  داروهای مرتبط