کنتراسپتیو فور-فازیک

Contraceptive Four-phasic

مشخصات داروی کنتراسپتیو فور-فازیک


 • نام های تجاری خارجی Contraceptive Four-phasic
  • Natazia®
 • دسته دارویی کنتراسپتیو فور-فازیک
 • مصرف کنتراسپتیو فور-فازیک در بارداری
 • مصرف کنتراسپتیو فور-فازیک در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف کنتراسپتیو فور-فازیک


 • Estradiol and Dienogest

 • موارد استفاده کنتراسپتیو فور-فازیک
 • پیشگیری از بارداری؛ درمان خونریزی زیاد در موقع قاعدگی

  تداخلات دارویی کنتراسپتیو فور-فازیک


  • Estradiol and Dienogest

  غذا: غذا غلظت ماکسیموم استرادیول را 23% افزایش؛ و غلظت ماکسیموم دینوژست را 28% کاهش میدهد؛ سطح زیر منحنی برای هر دو ثابت باقی میماند.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی کنتراسپتیو فور-فازیک

  -

  قرص


  داروهای مرتبط