کنتراسپتیو فور-فازیک

Contraceptive Four-phasic

مشخصات داروی کنتراسپتیو فور-فازیک


 • نام های تجاری خارجی Contraceptive Four-phasic
  • Natazia®
 • دسته دارویی کنتراسپتیو فور-فازیک
 • مصرف کنتراسپتیو فور-فازیک در بارداری
 • مصرف کنتراسپتیو فور-فازیک در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف کنتراسپتیو فور-فازیک


 • Estradiol and Dienogest

 • موارد استفاده کنتراسپتیو فور-فازیک
 • پیشگیری از بارداری؛ درمان خونریزی زیاد در موقع قاعدگی

  تداخلات دارویی کنتراسپتیو فور-فازیک


  • Estradiol and Dienogest

  غذا: غذا غلظت ماکسیموم استرادیول را 23% افزایش؛ و غلظت ماکسیموم دینوژست را 28% کاهش میدهد؛ سطح زیر منحنی برای هر دو ثابت باقی میماند.

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی کنتراسپتیو فور-فازیک

  -

  قرص


  داروهای مرتبط