کلاژن

Collagen

مشخصات داروی کلاژن


 • نام های تجاری خارجی Collagen
  • CollaCote®
  • CollaPlug®
  • CollaTape®
  • Avitene®
  • Avitene® Flour
  • Avitene® Ultrafoam™
  • EndoAvitene®
  • Helistat®
  • Helitene®
  • Instat™ MCH
  • SyringeAvitene™
 • دسته دارویی کلاژن
 • مصرف کلاژن در بارداری
 • مصرف کلاژن در شیردهی
 • مصرف آن در دوران شیردهی مشکلی ندارد.

توصیه مصرف کلاژن


 • Collagen (Absorbable/Dental)

 • موارد استفاده کلاژن
 • هومواستاتیک 

  • Collagen Hemostat

 • موارد استفاده کلاژن
 • کمک به انعقاد خون در زمانی که کنترل خونریزی بوسیله بخیه موثر و یا قابل انجام نباشد.

  به اشتراک بگذارید