کدئین+گایافنزین

Codeine+Guaifenesine

مشخصات داروی کدئین+گایافنزین


 • نام های تجاری خارجی Codeine+Guaifenesine
 • Brand Names: US 

  • Cheratussin AC;
  •  
  • Codar GF [DSC];
  •  
  • Coditussin AC;
  •  
  • Dex-Tuss;
  •  
  • G Tussin AC;
  •  
  • Guaiatussin AC;
  • Guaifenesin AC Liquid;
  •  
  • Iophen C-NR [DSC];
  •  
  • M-Clear WC;
  •  
  • Mar-Cof CG;
  •  
  • Ninjacof-XG;
  •  
  • Robafen AC;
  •  
  • Virtussin A/C
 • دسته دارویی کدئین+گایافنزین
 • مصرف کدئین+گایافنزین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: See individual agents.

توصیه مصرف کدئین+گایافنزین


 • Codeine+Guaifenesine

برچسب کدئین+گایافنزین


محصولات تجاری کدئین+گایافنزین در ایران


تولید مواد اولیه داروپخش
 • گایاکدین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mL 60mL
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی کدئین+گایافنزین

  -

  شربت

  -

  شربت

  -

  شربت