ابسيكسيمب

Abciximab
Abciximab

موارد استفاده ابسيكسيمب

داروی آبسیکسی مب، در پيشگيري از مشكلات مربوط به ايسكمي قلبي در بيماراني كه تحت عمل استنت گذاري قرار گرفته اند؛ همچنین جهت پيشگيري از مشكلات مربوط به ايسكمي قلبي در بيماران دچار آنژين ناپايدار، كه به داروهاي معمول جواب نداده و قرار است طي ٢٤ ساعت براي آنها استنت گذاشته شود، تجویز می گردد.

نكته: در صورت مصرف به همراه آسپيرين و هپارين، مقدار مصرف اين دارو باید به ميزان حداقل در نظر گرفته شود.

توصیه مصرف ابسيكسيمب

داروی وریدی ابسيكسي مب، فقط از راه داخل وريدي تجويز مي شود؛ به همین دلیل ممكن است با مصرف اين دارو به سادگي دچار خونريزي شويد؛ بنابراين احتياط كنيد تا دچار هيچگونه آسيب ديدگي نگردید؛ در صورت صدمه و ايجاد خونريزي، محل مورد نظر را تا زمان قطعخونريزي فشار دهيد.

عوارض جانبی ابسيكسيمب

كمردرد، تهوع يا استفراغ درمصرف داریو ابسيكسيمب ممکن است رخ دهد؛ اما بروز هرگونه از موارد ذیل را به پزشک معالج خود اطلاع دهید:

  • كبودي يا خونريزي غيرنرمال
  • مشاهده خون در ادرار، مدفوع، و يا محتويات معده
  • خونريزي لثه ها
  • تغييرات در بينايي
نام های تجاری خارجی
  • Reopro®
دسته دارویی

عامل ضد پلاکتی، مهارکننده‌ی گلیکوپروتئین IIb/IIIa

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

2 mg/ml

تزریقی