کوبیسیتات+الویتگراویر+امتریستابین+تنوفوویر

Cobicistat+Elvitegravir+Emtricitabine+Tenofovir

مشخصات داروی کوبیسیتات+الویتگراویر+امتریستابین+تنوفوویر


 • نام های تجاری خارجی Cobicistat+Elvitegravir+Emtricitabine+Tenofovir
 • Brand Names: US 

  • Stribild

  Brand Names: Canada 

  • Stribild
 • دسته دارویی کوبیسیتات+الویتگراویر+امتریستابین+تنوفوویر
 • مصرف کوبیسیتات+الویتگراویر+امتریستابین+تنوفوویر در بارداری

توصیه مصرف کوبیسیتات+الویتگراویر+امتریستابین+تنوفوویر


 • Cobicistat+Elvitegravir+Emtricitabine+Tenofovir
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی کوبیسیتات+الویتگراویر+امتریستابین+تنوفوویر

-

قرص


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲