کوتریموکسازول

Co-trimoxazole

مشخصات داروی کوتریموکسازول


 • نام های تجاری خارجی Co-trimoxazole
 • Brand Names: US 

  • Bactrim;
  •  
  • Bactrim DS;
  •  
  • Sulfatrim Pediatric

  Brand Names: Canada 

  • Apo-Sulfatrim;
  •  
  • Apo-Sulfatrim DS;
  •  
  • Apo-Sulfatrim Pediatric;
  •  
  • Protrin DF;
  •  
  • Septra Injection;
  •  
  • Teva-Trimel;
  •  
  • Teva-Trimel DS;
  •  
  • Trisulfa;
  •  
  • Trisulfa DS;
  •  
  • Trisulfa S
 • دسته دارویی کوتریموکسازول
 • مصرف کوتریموکسازول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

توصیه مصرف کوتریموکسازول


 • Co-trimoxazole

برچسب کوتریموکسازول


محصولات تجاری کوتریموکسازول در ایران


کارخانجات دارو پخش
 • کوتریموکسازول قرص خوراکی 400 mg/80 mg (قرص کوتریموکسازول)
 • صنعتی کیمیدارو
 • کوتریموکسازول قرص خوراکی 800 mg/160 mg (قرص کوتریموکسازول)
 • کوتریموکسازول قرص خوراکی 100 mg/20 mg (قرص کوتریموکسازول)
 • کو-تریموکسازول محلول تزریقی داخل وریدی 80 mg/16 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی کوتریموکسازول)
 • روزدارو
 • کوتریموکسازول قرص خوراکی 100 mg/20 mg (قرص کوتریموکسازول)
 • داروسازی تهران دارو
 • کوتریکسول فورت قرص خوراکی 800 mg/160 mg (قرص کوتریموکسازول)
 • کوتریکسول قرص خوراکی 400 mg/80 mg (قرص کوتریموکسازول)
 • داروسازی خوارزمی
 • كوتيمت سيدال قرص خوراکی 400 mg/80 mg (قرص کوتریموکسازول)
 • داروسازی پاک دارو
 • کو-تریموکسازول پاک دارو سوسپانسیون خوراکی 200 mg/40 mg/5mL (سوسپانسیون کوتریموکسازول)
 • کو-تریموکسازول پاک دارو سوسپانسیون خوراکی 200 mg/40 mg/5mL 100mL(سوسپانسیون کوتریموکسازول)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • کوتریم محلول تزریقی داخل وریدی 80 mg/16 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی کوتریموکسازول)
 • البرز دارو
 • کو-تریموکسازول سوسپانسیون خوراکی 200 mg/40 mg/5mL 100mL(سوسپانسیون کوتریموکسازول)
 • نیک سامان دارو
 • کوتریموکسازول نیکسادا سوسپانسیون خوراکی 200 mg/40 mg/5mL 100mL(سوسپانسیون کوتریموکسازول)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی کوتریموکسازول

  -

  محلول تزریقی

  -

  سوسپانسیون

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص