کلوگزاسیلین

Cloxacillin
Cloxacillin

موارد استفاده کلوگزاسیلین

کلوگزاسیلین جهت درمان عفونت قلبی، نومونیا، درمان عفونت استخوان و مفصل، پوست و ساختارهای پوستی تجویز می گردد.

توصیه مصرف کلوگزاسیلین

 1. کلوگزاسیلین را با معده خالی استفاده کنید.
 2. در صورت ابتلا به اسهال مداوم، آن را به پزشک معالج خود گزارش کنید. 

نحوه مصرف کلوگزاسیلین

بایستی ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا با آب مصرف شود. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

آنتی‌بیوتیک، پنی‌سیلین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
دارو سازی فارابی
 • کلوگزاسیلین کپسول خوراکی 500 mg (کپسول کلوگزاسیلین (بصورت سدیم))
 • کلوگزاسیلین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول کلوگزاسیلین (بصورت سدیم))
 • داروسازی دانا
 • کلوگزاسیلین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کلوگزاسیلین (بصورت سدیم))
 • کلوگزاسیلین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کلوگزاسیلین (بصورت سدیم))
 • داروسازی جابرابن حیان
 • کلوگزاسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کلوگزاسیلین (بصورت سدیم))
 • کلوگزاسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کلوگزاسیلین (بصورت سدیم))
 • غذا باعث کاهش جذب کلوگزاسیلین و کاهش سطح سرمی تا ۵۰% می شود. با آب کافی، ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  1 g

  پودر برای تزریق

  250 mg

  کپسول نرم

  250 mg

  پودر برای تزریق

  250 mg

  قرص

  500 mg

  کپسول نرم

  500 mg

  پودر برای تزریق

  500 mg

  قرص


  داروهای مرتبط