کلوتریمازول

Clotrimazole

مشخصات داروی کلوتریمازول


توصیه مصرف کلوتریمازول


 • Clotrimazole (Oral)

 • موارد استفاده کلوتریمازول
 • کلوتریمازو در رده داروهای ضدقارچ قرار دارد و در درمان عفونت های قارچی در معرض تماس دهانی حلقی تجویز می شود.

  البته داده های محدودی، وجود دارد که بیان کرده اند، قرص های مکیدنی کلوتریمازول ممکن است در پیشگیری از بروز کاندیدیای دهانی حلقی در بیماران نوتروپنیک موثر باشد. 

 • توصیه مصرف کلوتریمازول
 • داروی خوراکی کلوتریمازول را یکجا قورت ندهید، اجازه دهید که به آهستگی در دهان حل شود.

  هشدار: در دوره درمان با کلوتریمازول ممکن است دچار تهوع یا استفراغ شوید.

  عوارض مصرف کلوتریمازول

  درصورت مشاهده علائم عفونت های فرصت طلب که در زیر به آنها اشاره شده است،  آن را به پزشک معالج خود گزارش دهید.

  • مشاهده پلاک های سفید در دهان
  • تب
  • لرز
  • خارش مقعد
  • خارش یا ترشح ناحیه واژینال
  • خستگی
  • زخم ها یا جراحات بهبود نیافته
  • Clotrimazole (Topical)

 • موارد استفاده کلوتریمازول
 • کلوتریمازول جهت درمان عفونت قارچی سطحی فرصت طلب مثل عفونت قارچی در سطح پوست و سطح تناسلی تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف کلوتریمازول
 • در مصرف کلوتریمازول موضعی به موارد زیر توجه کنید:

  1. از تماس دارو با چشم اجتناب کنید.
  2. قبل از استفاده دست خود را بشویید و دستکش بپوشید.
  3. یک لایه نازک بر روی محل مورد نظر استفاده کنید.
  4. می توانید از پانسمان منفذدار استفاده کنید.
  5. سوزش، تورم و خارش مداوم، بدتر شدن شرایط و عدم بهبود شرایط را گزارش کنید.

  در مصرف کلوتریمازول واژینال به موارد زیر توجه کنید:

  1. دست ها را قبل از استفاده بشویید.
  2. اپلیکاتور را به آرامی داخل واژن فرو کنید و کرم یا قرص را به درون واژن تخلیه کنید.
  3. شب ها در زمان خواب استفاده کنید.
  4. تا نیم ساعت پس از استفاده از آن دراز بکشید.
  5. از آمیزش در هنگام درمان اجتناب کنید (ممکن است باعث سوزش و خارش در ناحیه آلت تناسلی شریک جنسی شما شود).
  6. عوارض جانبی را گزارش کنید (خارش آلت تناسلی، تکرر ادرار)، بدتر شدن شرایط یا عدم بهبود شرایط. در صورت عدم بهبود شرایط طی ۳ روز یا احساس بهتر نشدن طی ۷ روز، به درمانگر خود مراجعه کنید.
  7. در طول درمان از تامپون استفاده نکنید.
  8. در صورت بروز درد شکمی، تب، داشتن ترشحات بدبو با درمانگر خود به سرعت تماس بگیرید.

  برچسب کلوتریمازول


  محصولات تجاری کلوتریمازول در ایران


  لابراتوارهای سینا دارو
 • کاندیزل 1درصد واژینال 50گرم(کرم کلوتریمازول)
 • کاندیزل کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • کاندیزل کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • پارس دارو
 • کلوتریمازول قرص واژینال 100 mg (قرص کلوتریمازول)
 • کانازول کرم واژینال 2 % 20g(کرم کلوتریمازول)
 • کانازول کرم واژینال 2 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کانازول محلول موضعی 1 % 20mL(محلول کلوتریمازول)
 • کانازول قرص واژینال 500 mg (قرص کلوتریمازول)
 • لوتریبت کرم موضعی 1 %/0.05 % 15g(کرم کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • دالاواگ-سی کرم واژینال 2 %/2 % 40g(کرم کلیندامایسین (بصورت فسفات) / کلوتریمازول)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • کلوتیزول قرص واژینال 100 mg (قرص کلوتریمازول)
 • داروسازی رها اصفهان
 • کلوتریمازول کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول کرم واژینال 2 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • دیپروکل کرم موضعی 1 %/0.05 % 30g(کرم کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • آسا دارو طوس
 • کلوتریمازول کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • ایران ناژو
 • کلوتریمازول-ناژو کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول-ناژو محلول موضعی 1 % 20mL(محلول کلوتریمازول)
 • کلو-ژین کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوژین شیاف واژینال 100 mg (شیاف کلوتریمازول)
 • کلو-ژین کرم واژینال 2 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریزون لوسیون موضعی 1 %/0.05 % 30mL(لوسیون کلوتریمازول / بتامتازون)
 • کلوتریزون کرم موضعی 1 %/0.05 % 30g(کرم کلوتریمازول / بتامتازون)
 • کلوتریزون لوسیون موضعی 1 %/0.05 % 30mL(لوسیون کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • کلوتریزون کرم موضعی 1 %/0.05 % 30g(کرم کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • کلیندازول کرم واژینال 2 %/2 % 40g(کرم کلیندامایسین (بصورت فسفات) / کلوتریمازول)
 • کورتی مولد کرم موضعی 1 %/1 % 30g(کرم کلوتریمازول / هیدروکورتیزون)
 • عماد درمان پارس
 • کلوتریمازول-عماد کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول-عماد کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول / بتامتازون عماد کرم موضعی 1 %/0.05 % 15g(کرم کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • داروسازی بهسا
 • کلوتریمازول بهسا کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول بهسا کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول بهسا محلول موضعی 1 % 20mL(محلول کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول بهسا کرم واژینال 2 % 20g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول بهسا کرم واژینال 2 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • فارماشیمی
 • کلوتریمازول-فارما کرم واژینال 2 % 20g(کرم کلوتریمازول)
 • کلیندامایسین/کلوتریمازول کرم واژینال 2 %/2 % 40g(کرم کلیندامایسین (بصورت فسفات) / کلوتریمازول)
 • کیش مدیفارم
 • کلوتریمازول مدیفارم محلول موضعی 1 % 20mL(محلول کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول مدیفارم کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول مدیفارم کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول مدیفارم کرم واژینال 2 % 20g(کرم کلوتریمازول)
 • دارو سازی بهوزان
 • کلوتریمازول-بهوزان کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول-بهوزان کرم واژینال 2 % 20g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول-بهوزان کرم واژینال 2 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول-بهوزان محلول موضعی 1 % 20mL(محلول کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول-بهوزان 1درصد 50گرم کرم واژینال کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • بیوجرموسید-بهوزان کرم واژینال 2 %/2 % 30g(کرم کلیندامایسین / کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول/بتامتازون-بهوزان لوسیون موضعی 1 %/0.05 % 30mL(لوسیون کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • کلوتریمازول/بتامتازون-بهوزان کرم موضعی 1 %/0.05 % 45g(کرم کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • بیوجرموسید-بهوزان کرم واژینال 2 %/2 % 30g(کرم کلیندامایسین (بصورت فسفات) / کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول- بهوزان شیاف واژینال 100 mg (شیاف کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول-بهوزان کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • داروسازی تهران شیمی
 • کلومازول کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • کلومازول کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • ایران آوند فر
 • آفی تریمازول کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • آفی تریمازول شیاف واژینال 100 mg (شیاف کلوتریمازول)
 • آفی تریمازول کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • آفی تریمازول محلول موضعی 1 % 20mL(محلول کلوتریمازول)
 • آفی کلوزون لوسیون موضعی 1 %/0.05 % 30mL(لوسیون کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • سبحان دارو
 • کانسدرم کرم موضعی 1 % 15g(کرم کلوتریمازول)
 • کانسدرم کرم واژینال 1 % 50g(کرم کلوتریمازول)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • کلوتریمازول/بتامتازون کرم موضعی 1 %/0.05 % 15g(کرم کلوتریمازول / بتامتازون (بصورت دی پروپیونات))
 • سینا پیشگام دارو نوین
 • کلیندامازول کرم واژینال 2 %/2 % 40g(کرم کلیندامایسین (بصورت فسفات) / کلوتریمازول)
 • داروسازی ابوریحان
 • کلوواژیسین کرم واژینال 2 %/2 % 40g(کرم کلیندامایسین (بصورت فسفات) / کلوتریمازول)
 • داروسازی تولید دارو
 • فمی مایسین کرم واژینال 2 %/2 % 30g(کرم کلیندامایسین (بصورت فسفات) / کلوتریمازول)
 • کلوتریمازول/هیدروکورتیزون کرم موضعی 1 %/1 % 15g(کرم کلوتریمازول / هیدروکورتیزون)
 • داروسازی پاک دارو
 • کلوتریمازول محلول موضعی 1 % 20mL(محلول کلوتریمازول)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی کلوتریمازول

  500 mg

  کپسول نرم

  1 %

  کرم

  1 %

  کرم

  2 %

  کرم

  1 %

  محلول

  100 mg

  شیاف

  200 mg

  شیاف

  500 mg

  شیاف

  100 mg

  قرص

  500 mg

  قرص


  داروهای مرتبط