کلوفازیمین

Clofazimine

مشخصات داروی کلوفازیمین


 • نام های تجاری خارجی Clofazimine
 • دسته دارویی کلوفازیمین
 • مصرف کلوفازیمین در بارداری

توصیه مصرف کلوفازیمین


 • Clofazimine

برچسب کلوفازیمین


محصولات تجاری کلوفازیمین در ایران


Novartis
 • لمپرن کپسول خوراکی 50 mg (کپسول کلوفازیمین)
 • Abbott India Limited
 • هنسپران کپسول خوراکی 50 mg (کپسول کلوفازیمین)
 • Svizera Labs Pvt Ltd
 • کلوفازمین کپسول خوراکی 50 mg (کپسول کلوفازیمین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی کلوفازیمین

  100 mg

  کپسول نرم

  50 mg

  کپسول نرم