کلیندامایسین+کلوتریمازول

Clindamycin+Clotrimazole

مشخصات داروی کلیندامایسین+کلوتریمازول


 • نام های تجاری خارجی Clindamycin+Clotrimazole
 • Brand Names: US 

  • Cleocin;
  •  
  • Cleocin in D5W;
  •  
  • Cleocin Phosphate;
  •  
  • CLIN Single Use

  Brand Names: Canada 

  • Apo-Clindamycin;
  •  
  • Auro-Clindamycin;
  •  
  • Ava-Clindamycin;
  •  
  • Clindamycin Injection;
  •  
  • Clindamycin Injection SDZ;
  •  
  • Clindamycin Injection, USP;
  •  
  • Clindamycin IV Infusion;
  •  
  • Clindamycine;
  •  
  • Dalacin C;
  •  
  • Mylan-Clindamycin;
  •  
  • PMS-Clindamycin;
  •  
  • Riva-Clindamycin;
  •  
  • Teva-Clindamycin

  Topical:

   US: 3 Day Vaginal [OTC]; Alevazol [OTC]; Clotrimazole 3 Day [OTC]; Clotrimazole GRx [OTC]; Desenex [OTC]; Gyne-Lotrimin 3 [OTC]; Gyne-Lotrimin [OTC]; Lotrimin AF For Her [OTC]; Lotrimin AF [OTC] [DSC]; Pro-Ex Antifungal [OTC]; Shopko Athletes Foot [OTC]
  Canada: Canesten Topical; Canesten Vaginal; Clotrimaderm; Trivagizole-3

 • دسته دارویی کلیندامایسین+کلوتریمازول
 • مصرف کلیندامایسین+کلوتریمازول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: Topical:BOral:C

توصیه مصرف کلیندامایسین+کلوتریمازول


 • Clindamycin
 • Clotrimazole
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی کلیندامایسین+کلوتریمازول

-

CREAM