کلیدینیوم+کلردیازپوکساید

Clidinium+Chlordiazepoxide

مشخصات داروی کلیدینیوم+کلردیازپوکساید


 • نام های تجاری خارجی Clidinium+Chlordiazepoxide
  • Librax®
 • دسته دارویی کلیدینیوم+کلردیازپوکساید
 • مصرف کلیدینیوم+کلردیازپوکساید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.
 • مصرف کلیدینیوم+کلردیازپوکساید در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی منع شده است.

توصیه مصرف کلیدینیوم+کلردیازپوکساید


 • Clidinium and Chlordiazepoxide

 • موارد استفاده کلیدینیوم+کلردیازپوکساید
 • قرص کلیدینیوم+کلردیازپوکساید جهت درمان کمکی زخم معده و درمان سندرم روده تحریک پذیر تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف کلیدینیوم+کلردیازپوکساید
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

 • نحوه مصرف کلیدینیوم+کلردیازپوکساید
 • بایستی قبل از غذا مصرف شود. 

  تداخلات دارویی کلیدینیوم+کلردیازپوکساید


  • Clidinium and Chlordiazepoxide

  اتانول : از مصرف الکل اجتناب کنید ( ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود). 

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.