کلاریترومایسن

Clarithromycin
Clarithromycin

موارد استفاده کلاریترومایسن

تجویز داروی کلاریترومایسن در کودکان جهت درمان، عفونت گوش میانی، نومونیا، التهاب لوزه ها و گلو، عفونت پوست و ساختارهای وابسته به پوست صورت می گردد.

کلاریترومایسن در بزرگسالان جهت درمان التهاب لوزه و گلو، التهاب سینوس، بدتر شدن برونشیت، نومونیا، عفونت های پوست و ساختارهای پوست و درمان زخم گوارشی باکتریایی تجویز می گردد.

توصیه مصرف کلاریترومایسن

در مصرف کلاریترومایسن در اشکال دارویی مختلف به موراد زیر توجه کنید:

 1. قرص و سوسپانسیون کلاریترومایسن می تواند با/بدون غذا یا شیر استفاده شود.
 2. فرمولاسیون های آهسته رهش کلاریترومایسن نیز بایستی با غذا مصرف شوند؛
 3. قرص آهسته رهش کلاریترومایسن را نشکنید یا نجوید.

مایعات کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

عوارض جانبی مصرف کلاریترومایسن

این دارو ممکن است تهوع، سوزش معده، تغییر مزه، اسهال، سردرد یا درد شکمی ایجاد کند.

علائم زیر را به پزشک معالج خود گزارش دهید:

 • تپش قلب یا نبض شدید
 • تب و لرز مداوم
 • خون ریزی یا کبودی راحت
 • درد مفصل
 • اسهال شدید و مداوم
 • بروز دانه های پوستی
 • زخم دهانی
 • بوی بد ادرار

نحوه مصرف کلاریترومایسن

قرص سریع رهش کلاریترومایسین و محلول خوراکی آن می تواند با/بدون غذا استفاده شود یا می تواند با شیر استفاده شود. قرص های پیوسته رهش بایستی با غذا استفاده شوند. 

نام های تجاری خارجی
 • Biaxin®
 • Biaxin® XL
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، ماکرولید

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if clarithromycin is excreted in human breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering clarithromycin to breast-feeding women.

Other macrolides are considered compatible with breast-feeding and clarithromycin is used therapeutically in infants. Nondose-related effects could include modification of bowel flora.

گروه صنایع شفا فارمد
 • کلاریترومایسین قرص خوراکی 500 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • روزدارو
 • کلاریترومایسین قرص خوراکی 250 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • داروسازی آریا
 • کلاریترومایسین آریا قرص خوراکی 250 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • کلاریترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • کلاریترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • کلاریدر قرص خوراکی 250 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • کلاریدر قرص خوراکی 500 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • Sandoz Gmbh
 • کلاریترومایسین ساندوز پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • داروسازی اکسیر
 • کلارکسیر قرص خوراکی 500 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • کلارکسیر قرص خوراکی 250 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • کلارکسیر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • Abbott S.r.l.
 • کلاسید پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 60mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • کلاسید پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • صنعتی کیمیدارو
 • کلاریکم پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • Krka, D. D., Novo Mesto
 • فرومیلید قرص خوراکی 500 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • Abbott
 • کلاسید قرص خوراکی 500 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • کلاریسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 60mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • کلاریسین قرص خوراکی 500 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • کلاریسین قرص خوراکی 250 mg (قرص کلاریترومایسین)
 • کلاریسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 60mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کلاریترومایسین)
 • غذا:قرص سریع رهش: غذا سرعت جذب را به تاخیر می اندازد اما میزان جذب را تغییر نمی دهد. قرص پیوسته رهش: غذا باعث افزایش AUC کلاریترومایسین تا ۳۰%  نسبت به حالت مصرف دارو با معده خالی می شود.

  گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون باعث کاهش سطح کلاریترومایسین می شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  125 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg

  گرانول برای تهیه سوپانسیون

  250 mg

  قرص

  250 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  500 mg

  قرص


  داروهای مرتبط
  اپلرنون مُدر، ذخیره کننده پتاسیم بلاکر انتخابی آلدوسترون
  کینیدین ترکیب ضد آریتمی، کلاس la ترکیب ضد مالاریا
  اس امپرازول مهارکننده پمپ پروتون بنزایمیدازول جایگزین شده
  اریترومایسین آنتی بیوتیک، ماکرولیدی
  اورولیموس ترکیب ضد تومور، مهارکننده mTOR Kinase ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی مهارکننده mTOR Kinase
  کتوکونازول ترکیب ضد قارچ، خوراکی
  آملودیپین ترکیب ضد آنژین، بلاک کننده‌ی کانال کلسیمبلاک کننده‌ی کانال کلسیم، دی‌هیدروپیریدینی
  سیرولیموس ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی مهارکننده mTOR Kinase
  فنتانیل ضد درد، مخدر مخدر آنیلیدوپیپریدینی بیحس کننده عمومی
  آميودارون ترکیب ضد آریتمی، کلاس III
  نلفیناویر ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده پروتئاز
  دیلتیازم ترکیب ضد آنژین ترکیب ضد آریتمی، کلاس چهار مسدودکننده کانال کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، غیر دی هیدروپیریدینی
  بوپرنورفین ضد درد، اپوئیدیضد درد، آگونیست نسبی
  دوکسوروبیسین تریب ضد نئوپلاسم، آنتراسیکلین
  دیازپام بنزودیازپین
  بیشتر