سیتی‌کولین

Citicoline
Citicoline
نام های تجاری خارجی

Ceraxon

دسته دارویی

Oral nutritional supplement

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
داروسازی کاسپین تأمین
 • سیتی کولین250 میلی گرم در2 میلی لیتر(محلول تزریقی سیتی کولین)
 • داروئی آرایشی و بهداشتی مینو
 • سیتی کولین مینو 250میلی گرم در 2میلی لیتر(محلول تزریقی سیتی کولین)
 • داروسازی تولید دارو
 • تیدی کولین250 میلی گرم در 2 میلی لیتر(محلول تزریقی سیتی کولین)
 • تیدی کولین250 میلی گرم در 2 میلی لیتر(محلول تزریقی سیتی کولین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  125 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط